Author Archives: Greet van Gemert

Verrassing!

Category : Uncategorized

Een smakelijke blijk van waardering naar aanleiding van werkplekonderzoek en behandeling…..

#waardering #verrassing #dank #fysioonthejob


Werk van een bedrijfsfysiotherapeut elke dag anders!

Category : Fysiotherapie

De locaties waar ik als bedrijfsfysiotherapeut een bezoek breng zijn net zo divers als mijn cliënten…. van bouwplaats tot aan kantoor, van schip tot aan werkplaats. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend!

Om een goed inzicht te krijgen van de werkomstandigheden, om zo een beter behandelplan op te kunnen stellen, bezoek ik regelmatig de cliënten op hun werk.

Vandaag, in het kader van een re-integratietraject van een cliënt, een bezoek gebracht een een bouwplaats. Vanzelfsprekend is veiligheid erg belangrijk op deze soms onberekenbare werkomgeving. Ik ben goed voorbereid, heb veiligheidshelm al in de hand….

Mijn werk als bedrijfsfysiotherapeut/ adviseur arbeid en gezondheid vergt inzicht en flexibiliteit. Door een juist behandelplan, aan de hand van de praktijk, maakt het dat de cliënt sneller kan terugkeren naar de werkvloer….. beter voor zowel werkgever als werknemer!

Een greep uit mijn werkzaamheden…..

 • preventieve werkplekonderzoek,
  wat is er beter om nieuwe medewerkers een goede start te laten maken op hun nieuwe werkplek. Ik geef ze advies gericht op werkhouding en instelmogelijkheden van stoel/bureau. En laten we eerlijk zijn…. voorkomen is beter dan genezen.
 • re-integratie traject,
  ik begeleid medewerkers die een re-integratie traject volgen om het geleerde in de training en toe te passen in de praktijk. Daar was het bezoek van vandaag een onderdeel van.
 • opleiden ergocoaches,
  binnen een organisatie is het raadzaam een ergocoach aan te stellen. In  zorginstellingen is dit een bekend fenomeen. Op kantoorwerkplekken is een medewerker die een aanspreekpunt is als er vragen zijn over inrichting van de werkplek zeker meerwaarde.  Waar nodig kan een ergocoach op mij “terugvallen”.
 • als bedrijfsfysiotherapeut ben ik BIG geregistreerd,  ondersteuning van de bedrijfsarts kan tot een van de taken behoren. Als big geregistreerde zorgverlener ga ik zorgvuldig en deskundig met de gegevens van u en uw medewerkers om
 • gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw (oudere)medewerkers kan er meegedacht worden wat er op het gebied van de ergonomie gedaan kan worden

Waar kan ik u mee helpen?

 


Netwerkdag Veiligheid

Category : Uncategorized

Vandaag een interessante netwerkdag over Veiligheid bijgewoond. Deze was georganiseerd door de V&VN Arboverpleegkundigen in samenspraak met de NVBF(bedrijfsfysiotherapeuten). Interessante sprekers hebben ons bijgepraat over Human Factors en veiligheid(Eva Boels), Hoe spreek je elkaar aan op veilig gedrag(Bas van Bellegem) en integrale aanpak voor beroepslongziekten(Heleen den Besten).

@NVBF @V&VN @LAN @kennisdelen

De titel voor deze dag was: Brain based safity. Dit voortkomend uit het feit dat 38% van alle bedrijfsongevallen gekoppeld zijn aan menselijke factoren. Hoe we op een dag uit bed stappen of wat er bv in prive gebeurd is bepaald voor een deel onze reactie binnen het werk.

Eva Boels vertelde vanuit haar professie als veiligheidskundige over de 3 verschillende delen van ons brein en de reactie die daar vandaan komt.

Instinctieve reactie irt veiligheid, we willen dan redden, bij  de groep horen.

Geautomatiseerde reactie irt veiligheid, bij stress kunnen we snel reageren. We doen dan wel wat we geleerd hebben en hebben snel een tunnelvisie

Bewuste reactie irt veiligheid, dit kost meer tijd zorgt vaak wel voor meer creatieve oplossingen dan de geautomatiseerde manier

Haar boodschap was duidelijk, wees bewust van de relatie tussen stress en veilig gedrag.

Bas van Bellegem vertelde op welke manier ze bij Shell een Safety Champion Programma hebben waarbij ze elkaar willen aanspreken onveilig gedrag.

De boodschap daarbij is dat men niet aangesproken wordt op de regels maar meer mee laat denken wat het gevaar is van een activiteit die uitgevoerd wordt.

Daarbij gebruiken zij een vaste strategie van observeren – in gesprek gaan en tot actie komen.

Heleen den Besten vertelde haar vanuit haar werkzaamheden als projectleider Arbeid en zorg bij de LAN iets over de aanpak van beroepsziekten.

De LAN is, in samenwerking met andere organisaties, bezig om meer bewustwording te creëren rondom longziekten en de koppeling naar werk. Vaak wordt pas later duidelijk dat stoffen waarmee mensen gewerkt hebben (mede) verantwoordelijk zijn voor de longziekten die ze hebben. 1 : 6 mensen heeft contact met stoffen die klachten kunnen veroorzaken en jaarlijks zijn er 3000 doden.

Naast de kennis de ze verspreiden voor eerdere opsporing en preventie willen ze ook meer groepen bewust maken zoals de huisartsen, arboartsen om deze meer te laten doorvragen.

 

 


De invloed van gezondheid op productiviteit.

Category : Uncategorized

Recent is er onderzoek gedaan waarbij de medische en productiviteitsdata van medewerkers bij verschillende fabrieken zijn gevolgd.

Van de groep die aan het experiment deelnamen deed 85 % mee. Op basis van verschillende onderzoeken en enquêtes kregen ze trainingen en gezondheidsadviezen.

Na uitwerking van de data bleek de productiviteit met gemiddeld 5 % verhoogd. Dat is gemiddeld een extra werkdag per maand.

Het is niet volledig duidelijk wat de verbetering gegeven heeft, er zijn wel enkel factoren te onderscheiden:

– verhoging van tevredenheid omdat ze de mogelijkheid hadden dit te gaan doen

– door verbetering van fysieke en mentale gezondheid verhoogde de capabiliteit, als er ontdekt wordt dat er een gezondheidsprobleem is kan de medewerker er wat mee gaan doen en is die daar dankbaar voor.

Uiteindelijk is er voordeel te behalen voor werkgever en medewerker. De medewerker voelt zich beter en er zijn minder verzuimkosten.

Voor het volledige artikel zie onderstaande link:

De productiviteit verhogen met één dag per maand


Staan en zitten bij werk afwisselen: wat is nu echt het effect

Tags :

Category : Uncategorized

Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is onderzocht onder callcenter medewerkers.

Procesoptimalisatie en scherpe targets

Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de prestatie van callcenter medewerkers. Maar de druk op callcenter medewerkers neemt verder toe door bezuinigingen.

Hoe kun je als werkgever meer uit callcenter medewerkers halen op een manier die duurzaam en plezierig is?

De standaardaanpak in callcenters is het strikt meten van het aantal afgewerkte gesprekken per uur en de klanttevredenheid over de geleverde service. Afdelingen krijgen scherpe targets om binnen budget te blijven tegenover de vastgestelde kwaliteit. Door optimalisatie van IT-systemen en processen verbetert de efficiëntie en de klanttevredenheid.

Verdere prestatieverbeteringen zijn mogelijk door het verbeteren van de concentratie, de creativiteit, de werkmoraal en werknemers de mogelijkheden te bieden om gemakkelijker om te gaan met emoties.

Het verbeteren van concentratie en creativiteit

Het is mogelijk om concentratie en creativiteit te verbeteren door het inlassen van herstelmomenten tijdens het werk én door te bewegen tijdens het werk. Maar voor callcenter medewerkers is het doorgaans niet mogelijk om hun plek te verlaten.

Een alternatief om meer in beweging te komen tijdens het voeren van telefoongesprekken is het gebruik van een sta-zit tafel. Het voordeel daarvan is dat mensen zichzelf letterlijk activeren door te gaan staan. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers scherper blijven en sneller kunnen werken.

Daarnaast praten mensen anders als ze gaan staan. In staande positie kunnen callcenter medewerkers bewegingen maken met hun hele lichaam en als gevolg daarvan gemakkelijker omgaan met emoties.

Werkmoraal en productiviteit

Een belangrijke voorspeller van de werkprestatie is de betrokkenheid bij het werk. Recent onderzoek laat zien dat de werkmoraal lager is op werkplekken waar medewerkers lang zitten.

Zou het mogelijk zijn om de werkprestatie van callcenter medewerkers te verbeteren door hen afwisselend staand en zittend te laten werken?

Staand kun je gemakkelijker omgaan met emoties

Een aantal recente onderzoeken bevestigen inderdaad de positieve effecten van het afwisselen van zitten en staan bij callcenter medewerker. Zo kwam de universiteit van Sydney erachter dat de introductie van zit-sta tafels leidde tot 38 procent meer medewerkers met een hoog energieniveau gedurende de gehele werkdag.

De universiteit van Texas stelde een groep callcenter medewerkers een zit-sta tafel ter beschikking. Ten opzichte van de zittende collega’s waren zij na een maand 23 procent productiever en dat verschil liep op naar maar liefst 53 procent voor de vijf maanden die daarop volgden. De productiviteit werd hier gemeten door het aantal succesvol afgehandelde calls per uur.

Neveneffecten van staand-zittend werken

Naast de positieve effecten van zit-sta tafels op de prestatie, dragen zit-sta tafels bij aan prettige werkomstandigheden en aan het beschermen van de gezondheid.

Door het gebruik van zit-sta tafels neemt de zittijd af en verlaag je daarmee tevens het risico op klachten van het bewegingsapparaat, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

De uitdaging is wel om medewerkers de zit-sta tafels optimaal te laten gebruiken en maximaal rendement voor prestatie en gezondheid te borgen. Laagdrempelige software reminders kunnen ervoor zorgen dat men de tafels goed gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in tips om de zit/statafels goed te gebruiken? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 


Artikel in ‘Vitaal aan het Werk’

Category : Uncategorized

Heeft u mijn artikel gelzen in ‘Vitaal aan het werk’?

Zitten en StuitklachtenWeek van de werkstress

Category : Uncategorized

Deze week(14-18 november) is het de week van de werkstress. Werkstress is verantwoordelijk voor circa 20% van het langdurige verzuim. Bij veel zaken geld dat voorkomen beter is dan genezen, dat kan zeker gesteld worden voor werkstress. Daarom is het van belang om preventief om te gaan met stress gerelateerde klachten om zo erger te voorkomen. Greet at Work kan  u vanuit verschillende invalshoeken binnen uw organisatie ondersteunen (preventief) iets aan werkstress te doen. Heeft u een vraag hierover, neem dan contact met ons op.

Onderstaand vind u een link met meer informatie.

Week van de werkstress

 

 


Vitaliteit Nederlandse werknemers te laag

Category : Uncategorized

11 nov 2015

De vitaliteit onder Nederlandse werknemers ligt laag, 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% van werkend Nederland scoort hoog, blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.

Vitaliteit in je leven zorgt ervoor dat je levenskracht hebt, dat je je energiek voelt, plezier hebt in hetgeen je doet. Door vitaliteit kan je de zaken aan, je presteert en voelt je vitaal. En dit alles niet alleen op het moment zelf, maar voor een langere tijd.

Jessica van Wingerden, directeur Schouten Research:  ‘Hoge werkdruk, pesten op het werk, gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en onvoldoende feedback van collega’s en leidinggevenden belemmeren de vitaliteit van medewerkers. Medewerkers die zich niet kunnen ontwikkelen op het werk scoren een 4,4 op vitaliteit. Medewerkers die zich wel kunnen ontwikkelen scoren een 7,5 op vitaliteit. Opvallend is dat slechts 10% van de respondenten de leidinggevende om feedback vraagt. ‘

Het gaat volgens het onderzoek niet alleen maar om de werkplek waardoor de vitaliteit laag ligt. De medewerkers kunnen zelf ook veel daarin doen, bijvoorbeeld de mate waarin medewerkers zelf hun werk en werkomgeving aanpassen ook wel job crafting genoemd. Mensen die zich bezighouden met job crafting, zijn 50% vitaler dan mensen die dat niet doen. Leidinggevenden die medewerkers stimuleren in ontwikkeling en het nemen van eigen regie, hebben 36% vitalere medewerkers.

Bron: Schouten en Nelissen

 


Werkstress

Category : Website

DSC07404Een stressvolle baan vergroot het risico op een beroerte. Dit geldt vooral voor mensen die veeleisend werk doen, maar weinig controle hebben over hun werkzaamheden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Chinese Southern Medical University.

De onderzoekers analyseerden zes eerdere studies waarin in totaal bijna 140.000 mensen 3 tot 17 jaar lang gevolgd werden. Deze proefpersonen werden in vier categorieën ingedeeld op basis van de mate van controle die mensen hadden over hun werk, hoe hard ze moesten werken en de hoe veeleisend hun baan was: passief, weinig stress, veel stress en actief.

Mensen met passieve banen waren bijvoorbeeld conciërges, mijnwerkers en andere handarbeiders. Zij hadden weinig controle over hun werkzaamheden, maar hun baan was ook niet veeleisend. Tot de lage stress-groep behoorden onder andere wetenschappers en architecten, mensen met veeleisend werk, maar ook veel controle. Banen met veel stress waren banen waarbij mensen weinig controle kunnen uitoefenen, maar het werk wel veeleisend is. Dat gold voor serveersters, verpleegkundigen en ander servicegericht werk. Tot de actieve medewerkers werden tot slot degenen gerekend die veel controle hebben maar ook een veeleisende baan, zoals leraren, artsen en technici.

Ongezonde leefstijl

Deelnemers met een stressvolle baan bleken 22 procent meer risico te lopen op een beroerte dan degenen in de lage stress-groep. Voor vrouwen was het verhoogde risico nog groter, namelijk 33 procent. Mensen met een actieve of passieve baan hadden geen verhoogd risico.

“Veel mechanismen kunnen een rol spelen bij het verband tussen hoge werkstress en het risico op een beroerte. Banen met veel stress kunnen tot ongezond gedrag leiden, zoals slechte eetgewoontes, roken en te weinig bewegen. Voor mensen het een stressvol beroep is het belangrijk om aandacht te besteden aan deze leefstijlproblemen”, zegt hoofdonderzoeker Yuli Huang.

Beperkingen onderzoek

De studie kent wel een aantal beperkingen. Zo is er niet gekeken naar andere risicofactoren voor een beroerte, zoals een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

Bron: gezondheidsnet, oktober 2015.

Uit bovenstaande blijkt dat het druk zijn met je werk niet het grootste probleem hoeft te zijn, als er maar voldoende regelmogelijkheden zijn en je daarbij attent blijft op een stukje gezond gedrag kan je daarmee zeker nog op een verantwoorde manier bezig zijn. De bloeddruk en het cholesterol laten controleren om de waarden te weten is daarop een goede aanvulling, mits je er ook iets mee doet als deze te hoog zijn. Een goede waarde is daarnaast geen “vrijbrief “om wel ongezond bezig te zijn.


Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error

1 years ago

Greet at Work

Omslagfoto van Greet at Work ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Volg ons op Twitter