Intro

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Bedrijfsfysiotherapie, ook te omschrijven als advies rondom arbeid en gezondheid, is bij uitstek geschikt om lichamelijke klachten (met name vanuit het houdings en bewegingsapparaat) en ziekteverzuim binnen werkzaamheden te verminderen of te voorkomen. Voor een bedrijf kan dit financieel zeer aantrekkelijk zijn, een verzuimende medewerker is een kostenpost. Daarnaast is er voor de werknemer aandacht voor de klachten.

De voordelen van bedrijfsfysiotherapie op een rij:
– Inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim en in de relatie tussen organisatie, werkplek en mens
– Verhoging arbeidsproductiviteit
– Verlaging arbeids- en ziekteverzuim
– Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs)gezondheidszorg
– Combinatie van preventie en interventie
– Verbetering van de arbeidstevredenheid
– Aandacht voor de organisatie als geheel met waarin de medewerkers samen het geheel vormen
– Afname van de kans op re-integratie eerste of tweede spoor

Gericht op bovenstaande voordelen wordt bij Greet at Work gewerkt vanuit de onderstaande 3 pijlers:

– Ergonomie
Ergonomie staat voor veilig, comfortabel, efficient en gezond werken. De bedrijfsfysiotherapie kan omschreven worden als een consult in de ergonomie wat ervoor zorgt dat een werkplek voldoet aan de ergonomische richtlijnen. Dit kan o.a. met een cursus gezond werken. In een breder geheel kan dit uitgevoerd  worden d.m.v. de werkwijze van de participatieve ergonomie. De risico’s van een werksituatie worden eerst beoordeeld. Daarna krijgen medewerkers en leidinggevende voorlichting over de risico’s van hun werkzaamheden. Hierop volgend worden oplossingen bedacht die bruikbaar zijn in de praktijk. Dit vormt dan een pakket van mogelijkheden voor eventuele aanpassing van b.v. de werkplek. Zie verder onze pagina: Ergonomie

– Reïntegratie
Bij verzuim met klachten vanuit het houdings- en bewegingsapparaat wordt cliënt door de bedrijfsfysiotherapeut begeleid richting hervatting van de werkzaamheden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren bv. door inzet van een werkplekonderzoek om de fysieke belasting te beoordelen en op deze manier herhaling van verzuim te voorkomen. Er kan een koppeling worden gemaakt naar een training op de werkplek of een training bij een gecertificeerd centrum om duurzame inzetbaarheid te verhogen.  Aan dit hele reïntegratie proces kan Greet at Work een positieve bijdrage leveren. De lijnen zijn kort en het traject wordt begeleid door een geregistreerde bedrijfsfysiotherapeut. Zie verder onze pagina: Reïntegratie

– Preventie
Voorkomen van klachten van het houdings en bewegingsapparaat is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfysiotherapie. U voorkomt daarmee verzuim en daaraan gekoppelde kosten. Preventie van klachten en anticiperen op beginnende klachten kan door bv een werkplekonderzoek of een tiltraining. Een ander onderdeel van preventie is regelmatige uitvoering van een RI&E om de risico’s binnen een bedrijf te evalueren. Het opleiden van ergocoaches bv binnen de gezondheidszorg is tevens een preventieve maatregel. Zo zorgen eigen medewerkers en hun inzet om collega’s bewust te maken van hun (werk)houding. Zie verder onze pagina: Preventie

   Privacy Verklaring  |   Algemene voorwaarden