De thuiswerkplek…

De thuiswerkplek is een onderdeel van een RI&E

Wilt u meer informatie over welke maatregelen u als werkgevers kunt nemen rondom de beelschermwerkplek thuis?Informeer bij Greet at Work naar de mogelijkheden.

Met een digitale werkplekscan gericht op het thuiswerken krijgt u als werkgever (meer) inzicht in hoe de werknemers op dat moment thuis werken(ergonomie) en hoe u kunt bijdrage deze werkplek te optimaliseren. De medewerkers worden met de digitale werkplekscan zich (meer) bewust van hun eigen rol en invulling.

Tip:
https://www.rie.nl/week-van-de-rie-2021

#thuiswerken #werkplekonderzoek #scan #werkgever #arbo

Fysiekebelasting in de praktijk

Aandacht voor de fysieke belasting op de werkvloer heeft meer voordelen dan men in eerste instantie zou denken!

 • minder ziekte verzuim, dus lagere uitvalskosten
 • hogere productiviteit
 • verlagen van stressniveaus
 • ‘gezondere’ interne verhuidingen

https://www.youtube.com/watch?v=KbgCcPf42KI&feature=share

Greet at Work helpt organisaties en ondernemingen om betere werkplekken te creëren ter voorkomen van gezondheidsproblemen. Resultaat is minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en minder stress gerelateerde problemen.

Het gaat hierbij om een combinatie van aandachtspunten, denk dan aan afwisseling van taken en werkhouding, heldere en open communicatie en bijvoorbeeld het voorkomen van stress simpelweg door aandacht te geven aan collega voor de zaken waar het tegen op loopt.

Laat ons u informeren over de mogelijkheden en neem contact met ons op!

#gezondwerken #fysiekebelasting #arbo #ergonomie

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019

Onderzoek wat een beeld geeft van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden.

Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen:

 • Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen
 • Het aantal bedrijfsongevallen over de afgelopen jaren blijft onverminderd te hoog: in 2019 verzuimden 114.000 werknemers (1,5%) van werk door een arbeidsongeval.
 • De kosten die samenhangen met beroepsziekten zijn meer dan verdubbeld: van 1,2 miljard euro in 2014 naar 2,5 miljard euro in 2018.
 • Van alle beroepsziekten komen psychische beroepsziekten het vaakst voor. Bij burn-outs en depressies duurt de hersteltijd langer dan bij andere gezondheidsklachten. Een hoge werkdruk, lage autonomie en gepest worden op de werkvloer spelen een grote rol.
 • De kosten door verzuim namen sterk toe als gevolg van psychische beroepsziekten: van 1 miljard euro in 2014 naar 2,1 miljard euro in 2018.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten wordt gepleit voor een grotere inzet van preventie van ziekten en ziekteverzuim, onder andere door het aanbieden van voorlichting.

Vanuit Greet at Work houden we ons op dit moment veel bezig met preventie. Medewerkers inzicht geven in enerzijds signalen herkennen en met ze meedenken wat ze er zelf vanuit hun eigen situatie aan kunnen doen.

Nieuwsgierig geworden? Informeer wat wij voor u kunnen betekenen!

Bron:
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2021/02/4/onderzoek-%E2%80%9Carbobalans%E2%80%9D-biedt-inzicht-in-arbeidsomstandigheden-in-2019)

Wist jij dat….

… het vandaag de zitloze werkdag was?

Via de website van Sitness werd jij en/of je bedrijf uitgedaagd om deel te nemen.

www.sitness.nl/zitlozewerkdag

“Gemiddeld zitten we zo’n 7,5 uur per dag. Maar: één uur op je kont, is vijf minuten eerder dood. Heftig? Het is de harde waarheid. Sta op tegen zitten en kom met de hele organisatie in actie” is op hun website te lezen.

Je kunt ook morgen nog gewoon deel nemen hoor, laat die kans niet aan je voorbij gaan! Op de website van Sitness zijn er verschillend filmpjes te vinden hoe je kunt deelnemen middels leuke filmpjes….. >> www.sitness.nl/zitlozewerkdag


Zeker in deze tijd van meer thuiswerken zitten we meer dan ooit, Nederland spant in Europa de kroon! Mooi idee is om tenminste 25 % van de werkdag te staan. Dat hoeft praktisch niet moeilijk te zijn. Bedenk bij welke activiteiten je kan staan tijdens je werk bijvoorbeeld bij het bellen of vergaderen. Maak tijdens de lunch of tijdens een overleg een keer een wandeling.


Een ander mooi initiatief wat recent gelanceerd is en hier goed bij aansluit is een die van sportscholen van Nederland. Zij hebben een website gelanceerd (https://fitblijvendoenwesamen.nl/) met verschillende workouts. Je kan zelf een keuze maken wat je leuk vind, de tijd staat erbij zodat je kan zien hoelang je er mee bezig bent. Daarnaast kan je ook kiezen voor niveau en categorie.

https://fitblijvendoenwesamen.nlhttps://fitblijvendoenwesamen.nl

Vanuit Greetatwork kunnen we met u meedenken hoe u, in uw eigen werkomgeving de ergonomie kan optimaliseren en een goed ritme te krijgen waarin bewegen een rol krijgt op uw manier. Vaak kunnen enkele(kleine) aanpassingen al zorgen voor meer werkcomfort en toename van werkplezier.

Nieuwsgierig geworden, neem contact met ons op!

#fitblijvendoenwesamen #thuiswerken #ergonomie

Fijne feestdagen!

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor vele een tijd van samenzijn. Voor ons ook een moment om terug te kijken naar wat 2019 ons gebracht heeft. Vol trots kunnen wij zeggen dat wij prachtige opdrachten hebben mogen uitvoeren. Vol vertrouwen gaan wij het nieuwe jaar in…..Wist u dat wij recentelijk een CRKBO registratie hebben gekregen? Ook komend jaar zijn wij u weer graag van dienst op het gebied van ergonomie, werkplekonderzoek(en) en training(en)?

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een goed nieuwjaar.

Greet van Gemert,
Greet at Work

w: www.greetatwork.nl | e: info@greetatwork.nl

Werk van een bedrijfsfysiotherapeut elke dag anders!

De locaties waar ik als bedrijfsfysiotherapeut een bezoek breng zijn net zo divers als mijn cliënten…. van bouwplaats tot aan kantoor, van schip tot aan werkplaats. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend!

Om een goed inzicht te krijgen van de werkomstandigheden, om zo een beter behandelplan op te kunnen stellen, bezoek ik regelmatig de cliënten op hun werk.

Vandaag, in het kader van een re-integratietraject van een cliënt, een bezoek gebracht een een bouwplaats. Vanzelfsprekend is veiligheid erg belangrijk op deze soms onberekenbare werkomgeving. Ik ben goed voorbereid, heb veiligheidshelm al in de hand….

Mijn werk als bedrijfsfysiotherapeut/ adviseur arbeid en gezondheid vergt inzicht en flexibiliteit. Door een juist behandelplan, aan de hand van de praktijk, maakt het dat de cliënt sneller kan terugkeren naar de werkvloer….. beter voor zowel werkgever als werknemer!

Een greep uit mijn werkzaamheden…..

 • preventieve werkplekonderzoek,
  wat is er beter om nieuwe medewerkers een goede start te laten maken op hun nieuwe werkplek. Ik geef ze advies gericht op werkhouding en instelmogelijkheden van stoel/bureau. En laten we eerlijk zijn…. voorkomen is beter dan genezen.
 • re-integratie traject,
  ik begeleid medewerkers die een re-integratie traject volgen om het geleerde in de training en toe te passen in de praktijk. Daar was het bezoek van vandaag een onderdeel van.
 • opleiden ergocoaches,
  binnen een organisatie is het raadzaam een ergocoach aan te stellen. In  zorginstellingen is dit een bekend fenomeen. Op kantoorwerkplekken is een medewerker die een aanspreekpunt is als er vragen zijn over inrichting van de werkplek zeker meerwaarde.  Waar nodig kan een ergocoach op mij “terugvallen”.
 • als bedrijfsfysiotherapeut ben ik BIG geregistreerd,  ondersteuning van de bedrijfsarts kan tot een van de taken behoren. Als big geregistreerde zorgverlener ga ik zorgvuldig en deskundig met de gegevens van u en uw medewerkers om
 • gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw (oudere)medewerkers kan er meegedacht worden wat er op het gebied van de ergonomie gedaan kan worden

Waar kan ik u mee helpen?

 

Netwerkdag Veiligheid

Vandaag een interessante netwerkdag over Veiligheid bijgewoond. Deze was georganiseerd door de V&VN Arboverpleegkundigen in samenspraak met de NVBF(bedrijfsfysiotherapeuten). Interessante sprekers hebben ons bijgepraat over Human Factors en veiligheid(Eva Boels), Hoe spreek je elkaar aan op veilig gedrag(Bas van Bellegem) en integrale aanpak voor beroepslongziekten(Heleen den Besten).

@NVBF @V&VN @LAN @kennisdelen

De titel voor deze dag was: Brain based safity. Dit voortkomend uit het feit dat 38% van alle bedrijfsongevallen gekoppeld zijn aan menselijke factoren. Hoe we op een dag uit bed stappen of wat er bv in prive gebeurd is bepaald voor een deel onze reactie binnen het werk.

Eva Boels vertelde vanuit haar professie als veiligheidskundige over de 3 verschillende delen van ons brein en de reactie die daar vandaan komt.

Instinctieve reactie irt veiligheid, we willen dan redden, bij  de groep horen.

Geautomatiseerde reactie irt veiligheid, bij stress kunnen we snel reageren. We doen dan wel wat we geleerd hebben en hebben snel een tunnelvisie

Bewuste reactie irt veiligheid, dit kost meer tijd zorgt vaak wel voor meer creatieve oplossingen dan de geautomatiseerde manier

Haar boodschap was duidelijk, wees bewust van de relatie tussen stress en veilig gedrag.

Bas van Bellegem vertelde op welke manier ze bij Shell een Safety Champion Programma hebben waarbij ze elkaar willen aanspreken onveilig gedrag.

De boodschap daarbij is dat men niet aangesproken wordt op de regels maar meer mee laat denken wat het gevaar is van een activiteit die uitgevoerd wordt.

Daarbij gebruiken zij een vaste strategie van observeren – in gesprek gaan en tot actie komen.

Heleen den Besten vertelde haar vanuit haar werkzaamheden als projectleider Arbeid en zorg bij de LAN iets over de aanpak van beroepsziekten.

De LAN is, in samenwerking met andere organisaties, bezig om meer bewustwording te creëren rondom longziekten en de koppeling naar werk. Vaak wordt pas later duidelijk dat stoffen waarmee mensen gewerkt hebben (mede) verantwoordelijk zijn voor de longziekten die ze hebben. 1 : 6 mensen heeft contact met stoffen die klachten kunnen veroorzaken en jaarlijks zijn er 3000 doden.

Naast de kennis de ze verspreiden voor eerdere opsporing en preventie willen ze ook meer groepen bewust maken zoals de huisartsen, arboartsen om deze meer te laten doorvragen.

 

 

Opdracht EMC

Een vernieuwde opdracht bij EMC!

Ik ben voor deze vernieuwde opdracht als werkplek adviseur aangetrokken. Leuk om weer met bekende collega’s te mogen samenwerken!

Erasmus Medisch Centrum is het grootste universitaire medische centrum van Nederland. Ik heb in het verleden al eerder binnen het Erasmus Medisch Centrum werkzaamheden uitgevoerd binnen het PAC (1*) en de arbodienst.

Binnen het EMC zijn de komende tijd veel veranderingen te verwachten door nieuwbouw die recentelijk gerealiseerd is en binnen enkele weken in gebruik genomen gaat worden. Andere werkhoudingen op een nieuwe werkplek, ergonomische veranderingen, het zijn zaken die bij uitstek door een bedrijfsfysiotherapeut beoordeeld kunnen worden. Daarnaast, waar mogelijk, meedenkend over oplossingen van processen die nog niet optimaal verlopen of situaties die ergonomisch beter kunnen. Daar ligt onze kracht!

22780146_848840821963707_5603410358447217225_nDe werkzaamheden zijn zeer divers. Hieronder enkele voorbeelden waar een bedrijfsfysiotherapeut van waarde kan zijn:

Ik zal binnen deze opdracht computerwerkplekken beoordelen en samen met medewerkers nadenken over  de mogelijkheden die er zijn om een werkhouding aan te passen bij (dreigende)klachten. Zo kan de houding verbeteren door bijvoorbeeld het toetsenbord niet halverwege het bureau te plaatsen (ik zie u al denken… waar staat mijn toetsenbord eigenlijk). Ook goed muisgebruik valt binnen die belangrijke aandachtspunten.

En wat dacht u van de stoelen? Die bureaustoel kent vaak meer instelmogelijkheden dan men gedacht had! Er komen regelmatig opmerkingen in de trend van; “kan dat echt met mijn stoel?”. En dan het plaatsnemen in een bureaustoel. Bij sommige zien wij dat het voorste deel van de stoel het meest gebruikt wordt. En dat terwijl de zitting er is om volledig op te gaan zitten….

Wij zien verder dat mensen gewoontes hebben waar ze zelf geen erg in hebben. Door ze hieop attent te maken en uitleg te geven ontstaat meer inzicht over andere mogelijkheden.  Het werken in de zorg, zoals bij het EMC, kan als valkuil hebben dat medewerkers beter voor de medemens zorgen dan voor zichzelf. Het is snel nog even dit doen… dan dat… oh.. daar gaat weer een bel, even kijken wat er aan de hand is. Zo is de dag voorbij met weinig pauze en veel fysieke activiteiten. Dat kan vroeg of laat zijn tol eisen. Wij stimuleren dat deze zorgverlener bewuster om gaat met de werkhouding bij het tillen, iemand omhoog zetten in bed, uit bed helpen en bedden bijvoorbeeld van en naar de OK rijden. Dit kan betekenen dat een werkdag beter en langer vol te houden is. Leuk om als bedrijfsfysiotherapeut dat proces te coachen en met de medewerker te kijken waar het anders kan en ook later nog eens na te vragen of het gelukt is activiteiten blijvend anders/bewuster uit te voeren.

 

 

1* PAC staat voor preventie advies centrum,  medewerkers worden begeleid bij verzuim of dreigend verzuim. Er wordt geïnventariseerd waar de oorzaken van verzuim liggen en samen met de medewerker wordt een plan gemaakt wat er gedaan kan worden om deze weer optimaal te laten functioneren.