• -

Fijne feestdagen!

Category : Website

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor vele een tijd van samenzijn. Voor ons ook een moment om terug te kijken naar wat 2019 ons gebracht heeft. Vol trots kunnen wij zeggen dat wij prachtige opdrachten hebben mogen uitvoeren. Vol vertrouwen gaan wij het nieuwe jaar in…..Wist u dat wij recentelijk een CRKBO registratie hebben gekregen? Ook komend jaar zijn wij u weer graag van dienst op het gebied van ergonomie, werkplekonderzoek(en) en training(en)?

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een goed nieuwjaar.

Greet van Gemert,
Greet at Work

w: www.greetatwork.nl | e: info@greetatwork.nl


Verrassing!

Category : Uncategorized

Een smakelijke blijk van waardering naar aanleiding van werkplekonderzoek en behandeling…..

#waardering #verrassing #dank #fysioonthejob


Werk van een bedrijfsfysiotherapeut elke dag anders!

Category : Fysiotherapie

De locaties waar ik als bedrijfsfysiotherapeut een bezoek breng zijn net zo divers als mijn cliënten…. van bouwplaats tot aan kantoor, van schip tot aan werkplaats. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend!

Om een goed inzicht te krijgen van de werkomstandigheden, om zo een beter behandelplan op te kunnen stellen, bezoek ik regelmatig de cliënten op hun werk.

Vandaag, in het kader van een re-integratietraject van een cliënt, een bezoek gebracht een een bouwplaats. Vanzelfsprekend is veiligheid erg belangrijk op deze soms onberekenbare werkomgeving. Ik ben goed voorbereid, heb veiligheidshelm al in de hand….

Mijn werk als bedrijfsfysiotherapeut/ adviseur arbeid en gezondheid vergt inzicht en flexibiliteit. Door een juist behandelplan, aan de hand van de praktijk, maakt het dat de cliënt sneller kan terugkeren naar de werkvloer….. beter voor zowel werkgever als werknemer!

Een greep uit mijn werkzaamheden…..

 • preventieve werkplekonderzoek,
  wat is er beter om nieuwe medewerkers een goede start te laten maken op hun nieuwe werkplek. Ik geef ze advies gericht op werkhouding en instelmogelijkheden van stoel/bureau. En laten we eerlijk zijn…. voorkomen is beter dan genezen.
 • re-integratie traject,
  ik begeleid medewerkers die een re-integratie traject volgen om het geleerde in de training en toe te passen in de praktijk. Daar was het bezoek van vandaag een onderdeel van.
 • opleiden ergocoaches,
  binnen een organisatie is het raadzaam een ergocoach aan te stellen. In  zorginstellingen is dit een bekend fenomeen. Op kantoorwerkplekken is een medewerker die een aanspreekpunt is als er vragen zijn over inrichting van de werkplek zeker meerwaarde.  Waar nodig kan een ergocoach op mij “terugvallen”.
 • als bedrijfsfysiotherapeut ben ik BIG geregistreerd,  ondersteuning van de bedrijfsarts kan tot een van de taken behoren. Als big geregistreerde zorgverlener ga ik zorgvuldig en deskundig met de gegevens van u en uw medewerkers om
 • gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw (oudere)medewerkers kan er meegedacht worden wat er op het gebied van de ergonomie gedaan kan worden

Waar kan ik u mee helpen?

 


Netwerkdag Veiligheid

Category : Uncategorized

Vandaag een interessante netwerkdag over Veiligheid bijgewoond. Deze was georganiseerd door de V&VN Arboverpleegkundigen in samenspraak met de NVBF(bedrijfsfysiotherapeuten). Interessante sprekers hebben ons bijgepraat over Human Factors en veiligheid(Eva Boels), Hoe spreek je elkaar aan op veilig gedrag(Bas van Bellegem) en integrale aanpak voor beroepslongziekten(Heleen den Besten).

@NVBF @V&VN @LAN @kennisdelen

De titel voor deze dag was: Brain based safity. Dit voortkomend uit het feit dat 38% van alle bedrijfsongevallen gekoppeld zijn aan menselijke factoren. Hoe we op een dag uit bed stappen of wat er bv in prive gebeurd is bepaald voor een deel onze reactie binnen het werk.

Eva Boels vertelde vanuit haar professie als veiligheidskundige over de 3 verschillende delen van ons brein en de reactie die daar vandaan komt.

Instinctieve reactie irt veiligheid, we willen dan redden, bij  de groep horen.

Geautomatiseerde reactie irt veiligheid, bij stress kunnen we snel reageren. We doen dan wel wat we geleerd hebben en hebben snel een tunnelvisie

Bewuste reactie irt veiligheid, dit kost meer tijd zorgt vaak wel voor meer creatieve oplossingen dan de geautomatiseerde manier

Haar boodschap was duidelijk, wees bewust van de relatie tussen stress en veilig gedrag.

Bas van Bellegem vertelde op welke manier ze bij Shell een Safety Champion Programma hebben waarbij ze elkaar willen aanspreken onveilig gedrag.

De boodschap daarbij is dat men niet aangesproken wordt op de regels maar meer mee laat denken wat het gevaar is van een activiteit die uitgevoerd wordt.

Daarbij gebruiken zij een vaste strategie van observeren – in gesprek gaan en tot actie komen.

Heleen den Besten vertelde haar vanuit haar werkzaamheden als projectleider Arbeid en zorg bij de LAN iets over de aanpak van beroepsziekten.

De LAN is, in samenwerking met andere organisaties, bezig om meer bewustwording te creëren rondom longziekten en de koppeling naar werk. Vaak wordt pas later duidelijk dat stoffen waarmee mensen gewerkt hebben (mede) verantwoordelijk zijn voor de longziekten die ze hebben. 1 : 6 mensen heeft contact met stoffen die klachten kunnen veroorzaken en jaarlijks zijn er 3000 doden.

Naast de kennis de ze verspreiden voor eerdere opsporing en preventie willen ze ook meer groepen bewust maken zoals de huisartsen, arboartsen om deze meer te laten doorvragen.

 

 


 • -

Opdracht EMC

Category : Fysiotherapie , Website

Een vernieuwde opdracht bij EMC!

Ik ben voor deze vernieuwde opdracht als werkplek adviseur aangetrokken. Leuk om weer met bekende collega’s te mogen samenwerken!

Erasmus Medisch Centrum is het grootste universitaire medische centrum van Nederland. Ik heb in het verleden al eerder binnen het Erasmus Medisch Centrum werkzaamheden uitgevoerd binnen het PAC (1*) en de arbodienst.

Binnen het EMC zijn de komende tijd veel veranderingen te verwachten door nieuwbouw die recentelijk gerealiseerd is en binnen enkele weken in gebruik genomen gaat worden. Andere werkhoudingen op een nieuwe werkplek, ergonomische veranderingen, het zijn zaken die bij uitstek door een bedrijfsfysiotherapeut beoordeeld kunnen worden. Daarnaast, waar mogelijk, meedenkend over oplossingen van processen die nog niet optimaal verlopen of situaties die ergonomisch beter kunnen. Daar ligt onze kracht!

22780146_848840821963707_5603410358447217225_nDe werkzaamheden zijn zeer divers. Hieronder enkele voorbeelden waar een bedrijfsfysiotherapeut van waarde kan zijn:

Ik zal binnen deze opdracht computerwerkplekken beoordelen en samen met medewerkers nadenken over  de mogelijkheden die er zijn om een werkhouding aan te passen bij (dreigende)klachten. Zo kan de houding verbeteren door bijvoorbeeld het toetsenbord niet halverwege het bureau te plaatsen (ik zie u al denken… waar staat mijn toetsenbord eigenlijk). Ook goed muisgebruik valt binnen die belangrijke aandachtspunten.

En wat dacht u van de stoelen? Die bureaustoel kent vaak meer instelmogelijkheden dan men gedacht had! Er komen regelmatig opmerkingen in de trend van; “kan dat echt met mijn stoel?”. En dan het plaatsnemen in een bureaustoel. Bij sommige zien wij dat het voorste deel van de stoel het meest gebruikt wordt. En dat terwijl de zitting er is om volledig op te gaan zitten….

Wij zien verder dat mensen gewoontes hebben waar ze zelf geen erg in hebben. Door ze hieop attent te maken en uitleg te geven ontstaat meer inzicht over andere mogelijkheden.  Het werken in de zorg, zoals bij het EMC, kan als valkuil hebben dat medewerkers beter voor de medemens zorgen dan voor zichzelf. Het is snel nog even dit doen… dan dat… oh.. daar gaat weer een bel, even kijken wat er aan de hand is. Zo is de dag voorbij met weinig pauze en veel fysieke activiteiten. Dat kan vroeg of laat zijn tol eisen. Wij stimuleren dat deze zorgverlener bewuster om gaat met de werkhouding bij het tillen, iemand omhoog zetten in bed, uit bed helpen en bedden bijvoorbeeld van en naar de OK rijden. Dit kan betekenen dat een werkdag beter en langer vol te houden is. Leuk om als bedrijfsfysiotherapeut dat proces te coachen en met de medewerker te kijken waar het anders kan en ook later nog eens na te vragen of het gelukt is activiteiten blijvend anders/bewuster uit te voeren.

 

 

1* PAC staat voor preventie advies centrum,  medewerkers worden begeleid bij verzuim of dreigend verzuim. Er wordt geïnventariseerd waar de oorzaken van verzuim liggen en samen met de medewerker wordt een plan gemaakt wat er gedaan kan worden om deze weer optimaal te laten functioneren.


 • -

Happy New Year!

Category : Website

Via deze weg wensen wij u al het goede voor komend jaar. Ook in 2018 zijn wij u weer graag van dienst.

Greet van Gemert | ‘Greet at Work’

www.greetatwork.nl

 Nieuwe Jaar 2018 Greet

De invloed van gezondheid op productiviteit.

Category : Uncategorized

Recent is er onderzoek gedaan waarbij de medische en productiviteitsdata van medewerkers bij verschillende fabrieken zijn gevolgd.

Van de groep die aan het experiment deelnamen deed 85 % mee. Op basis van verschillende onderzoeken en enquêtes kregen ze trainingen en gezondheidsadviezen.

Na uitwerking van de data bleek de productiviteit met gemiddeld 5 % verhoogd. Dat is gemiddeld een extra werkdag per maand.

Het is niet volledig duidelijk wat de verbetering gegeven heeft, er zijn wel enkel factoren te onderscheiden:

– verhoging van tevredenheid omdat ze de mogelijkheid hadden dit te gaan doen

– door verbetering van fysieke en mentale gezondheid verhoogde de capabiliteit, als er ontdekt wordt dat er een gezondheidsprobleem is kan de medewerker er wat mee gaan doen en is die daar dankbaar voor.

Uiteindelijk is er voordeel te behalen voor werkgever en medewerker. De medewerker voelt zich beter en er zijn minder verzuimkosten.

Voor het volledige artikel zie onderstaande link:

De productiviteit verhogen met één dag per maand


Staan en zitten bij werk afwisselen: wat is nu echt het effect

Tags :

Category : Uncategorized

Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is onderzocht onder callcenter medewerkers.

Procesoptimalisatie en scherpe targets

Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de prestatie van callcenter medewerkers. Maar de druk op callcenter medewerkers neemt verder toe door bezuinigingen.

Hoe kun je als werkgever meer uit callcenter medewerkers halen op een manier die duurzaam en plezierig is?

De standaardaanpak in callcenters is het strikt meten van het aantal afgewerkte gesprekken per uur en de klanttevredenheid over de geleverde service. Afdelingen krijgen scherpe targets om binnen budget te blijven tegenover de vastgestelde kwaliteit. Door optimalisatie van IT-systemen en processen verbetert de efficiëntie en de klanttevredenheid.

Verdere prestatieverbeteringen zijn mogelijk door het verbeteren van de concentratie, de creativiteit, de werkmoraal en werknemers de mogelijkheden te bieden om gemakkelijker om te gaan met emoties.

Het verbeteren van concentratie en creativiteit

Het is mogelijk om concentratie en creativiteit te verbeteren door het inlassen van herstelmomenten tijdens het werk én door te bewegen tijdens het werk. Maar voor callcenter medewerkers is het doorgaans niet mogelijk om hun plek te verlaten.

Een alternatief om meer in beweging te komen tijdens het voeren van telefoongesprekken is het gebruik van een sta-zit tafel. Het voordeel daarvan is dat mensen zichzelf letterlijk activeren door te gaan staan. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers scherper blijven en sneller kunnen werken.

Daarnaast praten mensen anders als ze gaan staan. In staande positie kunnen callcenter medewerkers bewegingen maken met hun hele lichaam en als gevolg daarvan gemakkelijker omgaan met emoties.

Werkmoraal en productiviteit

Een belangrijke voorspeller van de werkprestatie is de betrokkenheid bij het werk. Recent onderzoek laat zien dat de werkmoraal lager is op werkplekken waar medewerkers lang zitten.

Zou het mogelijk zijn om de werkprestatie van callcenter medewerkers te verbeteren door hen afwisselend staand en zittend te laten werken?

Staand kun je gemakkelijker omgaan met emoties

Een aantal recente onderzoeken bevestigen inderdaad de positieve effecten van het afwisselen van zitten en staan bij callcenter medewerker. Zo kwam de universiteit van Sydney erachter dat de introductie van zit-sta tafels leidde tot 38 procent meer medewerkers met een hoog energieniveau gedurende de gehele werkdag.

De universiteit van Texas stelde een groep callcenter medewerkers een zit-sta tafel ter beschikking. Ten opzichte van de zittende collega’s waren zij na een maand 23 procent productiever en dat verschil liep op naar maar liefst 53 procent voor de vijf maanden die daarop volgden. De productiviteit werd hier gemeten door het aantal succesvol afgehandelde calls per uur.

Neveneffecten van staand-zittend werken

Naast de positieve effecten van zit-sta tafels op de prestatie, dragen zit-sta tafels bij aan prettige werkomstandigheden en aan het beschermen van de gezondheid.

Door het gebruik van zit-sta tafels neemt de zittijd af en verlaag je daarmee tevens het risico op klachten van het bewegingsapparaat, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

De uitdaging is wel om medewerkers de zit-sta tafels optimaal te laten gebruiken en maximaal rendement voor prestatie en gezondheid te borgen. Laagdrempelige software reminders kunnen ervoor zorgen dat men de tafels goed gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in tips om de zit/statafels goed te gebruiken? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 


Artikel in ‘Vitaal aan het Werk’

Category : Uncategorized

Heeft u mijn artikel gelzen in ‘Vitaal aan het werk’?

Zitten en StuitklachtenFacebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error

1 years ago

Greet at Work

Omslagfoto van Greet at Work ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Volg ons op Twitter