Reïntegratie

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Wanneer u of uw medewerkers verzuimen brengt dat altijd  kosten voor onder andere doorbetaling, eventuele extra loonkosten door de inzet van (extra) personeel. Het is u er dus alles aangelegen om het verzuim voor te zijn of tot een minimum te beperken.

Als ondernemer mist u vaak de kennis en ‘know-how’ om medewerker(s) op een juiste wijze te laten reïntegreren of verzuim te begeleiden.

Hiervoor bent u bij ‘Greet at Work’ aan het juiste adres!

Wij adviseren en, zo nodig, begeleiden wij u om uw medewerker(s) zo snel als mogelijk terug te laten keren in hun werk. Wij kunnen samen met leidinggevende en medewerker verzuimgesprekken voeren om re-integratie en werkhervatting op een gestructureerde manier te laten verlopen. Dit, uiteraard, gekoppeld aan de verplichtingen in het kader van de wet Verbetering Poortwachter.

Vraag naar de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op!


   Privacy Verklaring  |   Algemene voorwaarden