Trainingen

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Opleiding tot ergocoach

Als u de ernst weet van lichamelijke belasting in uw organisatie en u wilt daar meer aandacht aan besteden is het opleiden van ergocaoches een duurzame stap. U voldoet aan de wet Poortwachter met het inzetten van ergocoaches. De ergocoach is een medewerker binnen uw organisatie die meer kennis heeft van fysieke belasting die werkzaamheden kunnen vragen. De ergocoach wordt opgeleid om naar de collega’s te kijken hoe ze werken en kan op vakkundige wijze oplossingen aanbieden bij vragen. Zij houden de allereerste signalen onder controle, waardoor het ziekteverzuim in de kiem gesmoord wordt. In enkele dagdelen leert de cursist de belangrijkste handvaten om fysieke belasting te lijf te gaan. Daarnaast kan het proces van het bedenken van oplossingen (bijvoorbeeld via e-mail) begeleid worden, waardoor u toch de nodige deskundigheid binnen uw organisatie kunt gebruiken.

Training “het nieuwe werken”

het nieuwe werkenTijdens deze training leren medewerkers  hoe ze op gezonde wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten, zonder verlies van productiviteit. Dit wordt uitgevoerd via  de werkwijze van de participatieve ergonomie. Hierbij worden medewerkers en leidinggevende voorgelicht over mogelijke risico’s van werkzaamheden en de mogelijkheden voor verandering. Dit wordt ook gekoppeld aan het nieuwe werken bij bedrijven wat ingevoerd wordt. Waarbij het van belang is dat de cultuur binnen een bedrijf daar in meegaat.

Opleiding tot  preventiemedewerker

De  wettelijke taken van een preventiemedewerker bestaan uit het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het adviseren van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de soms te nemen maatregelen voor optimale arbeidsomstandigheden.

In de praktijk betekent dit dat een bedrijf ten minste één werknemer aan moet wijzen als preventiemedewerker.  Bij bedrijven met  maximaal 25 werknemers in dienst mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. De preventiemedewerker die wordt aangesteld moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker. Het bedrijf moet de preventiemedewerker voldoende tijd geven voor de uitvoering van zijn of haar taken.