Vergoedingen

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Stoelmassages kunnen op diverse manieren als integraal onderdeel van het arbo beleid worden ingezet. Bedrijven hebben vanaf 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Een aantal uitdrukkelijk benoemde zaken zijn belastingvrij. Zo ook bepaalde kosten ten behoeve van de gezondheid van werknemers. Kosten die vallen onder Arbovoorzieningen vallen  binnen deze fiscale vrijstelling.

Een stoelmassage kan onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking gesteld worden:

* U hebt als werkgever een arboplan waar de stoelmassage in alle redelijkheid deel vanuit maakt
* De massage vindt tijdens werktijd plaats
* De werknemer betaalt geen eigen bijdrage

Andere zaken ten behoeve van de gezondheid van de werknemer zoals bijvoorbeeld bijdragen voor lidmaatschappen aan sportclubs vallen in de categorie ‘belastbaar loon’ of ‘eindheffingsloon’. In deze laatste categorie is de vergoeding of verstrekking vrij voor zover de werkgever de vrije ruimte nog niet opgesoupeerd heeft.

Werkplek subsidie

Een van uw werknemers heeft beperkingen vanwege een ziekte of handicap, maar kan volgens de arbeidsdeskundige van UWV nog wel werken. Als werkgever heeft u dan de plicht deze werknemer aan het werk te houden, binnen uw eigen bedrijf of bij een ander bedrijf, dit in het kader van de wet verbetering Poortwachter. Als de werknemer in dienst blijft zijn er een aantal voordelen en vergoedingen. Een aanpassing aan de werkplek kan vergoed worden door het UWV.

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare voorzieningen werk aanvragen.

Dit kan als de werknemer een contract voor minimaal zes maanden bij u heeft. Gebruik hiervoor :  Aanvraag vergoeding voorziening werkgever. Stuur het ingevulde formulier naar de afdeling Inkoop Re-integratie van het kantoor van UWV WERKbedrijf in uw regio.

Let op! U dient de originele factuur en/of offerte mee te sturen! Wij zijn u hierin graag behulpzaam.
Klik op deze link voor het formulier: Aanvraag vergoeding voorziening werkgever