Voordelen

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Tijdens of na een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

imagesMGJKRU24Greet at Work kan specifiek onderzoek  uitvoeren naar de risico’s van fysieke belasting. Dit is vaak een onderdeel van de RIE of een verdieping van de RIE.

                                                                       

Na een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Wanneer uit een PMO blijkt dat er binnen een bepaalde functie meer klachten voorkomen kan hier verder aandacht aan besteed worden. Met een (ergonomisch) onderzoek kan uitgezocht worden of de klachten werk gerelateerd zijn en zo ja welke acties op gebied van ergonomie en fysieke belasting genomen kunnen worden om deze klachten te verminderen of te voorkomen.

Voor het geven van een tilcursus

Dit om medewerkers(ook in groepen) te trainen in het gebruik van een juiste ergonomische werkhouding en een goede manier van tillen en duwen. Het is een combinatie van voorlichting en praktische uitvoering van een juiste techniek.(zie Tilcursus of cursus gezond werken).

Herinrichting werkplek na nieuwbouw of verbouwing

participatieve aanpakGreet at Work kan adviseren na herinrichting na van een werkplek (verbouwing of nieuwbouw). Dit als er binnen een organisatie behoefte is om te weten hoe men de werkplek kan inrichten volgens ergonomische richtijnen (b.v.zitten of staan, werkhoogte, volgorde van andelingen, inrichting, aanbevolen tilfrequentie) om op deze manier  gezond en efficient te werken. Greet at Work maakt gebruik van de participatieve aanpak. De medewerkers worden betrokken bij de inrichting van de nieuwe werkplek (werkplekonderzoek).

Consult evaluatie fysieke belasting

Een medewerker verzuimt of dreigt te verzuimen als gevolg van rugklachten of andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Men wil deze medewerker graag snel terug op de werkvloer. De bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt de medewerker en de werkzaamheden. Vervolgens ontvangen bedrijf en medewerker tips over de te nemen stappen.

 

 

Copyright Greet at Work Bedrijfsfysiotherapie 2014
Algemene voorwaarden