Presentatie Haga Ziekenhuis

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Presentatie Haga Ziekenhuis

Vandaag was ik te gast bij de MDL (maag, darm, lever) afdeling van het HagaZiekenhuis. Samen met de medewerkers die endo- en gastroscopies (darm- en maagonderzoek) uitvoeren het belang van de ergonomie op de werkvloer als onderwerp.

Het was een leuke en interessante middag. We zijn gestart met een presentatie over het belang van ergonomisch werken gekoppeld aan de klachten die medewerkers ervaren en de bewijzen die er in de literatuur voor zijn. Daarna heb ik mijn kennis gedeeld om ze inzicht te geven hoe fysieke belasting op de werkvloer (waar mogelijk) te voorkomen. Op deze manier kan men gezamenlijk binnen een procedure een opstelling veranderen en daarmee fysieke belasting verminderen. Daarnaast kan men ook elkaar aanspreken op een werkhouding die fysiek belastend is.

In kleine groepjes de werkhouding bij gastro en endoscopie besproken waarbij er tevens parallel sessie waren. Daar is uitleg over hulpmiddelen gegeven. Ook de ergocoaches zijn bij deze bijeenkomst actief betrokken, zij zijn het aanspreekpunt bij vragen over ergonomie of gebruik van hulpmiddelen.

Wat mooi om deze enthousiaste groep mensen mee te nemen in het belang van ergonomie op de werkvloer.

#ergonomie #fysiekebelasting #preventie #kennisdelen