Greet at Work

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Greet at Work is de aangewezen partner inzake Arbo en Ergonomie voor uw onderneming. Wij ondersteunen u bij diverse vraagstukken zoals bijvoorbeeld bij Verzuim of Re-integratie.

Greet at Work

Greet at Work heeft een ruime ervaring als bedrijfsfysiotherapeut. Zo helpen wij al geruime tijd diverse ondernemers bij het reduceren van het verzuim en het optimaliseren van de productiviteit. Beide leveren u geld op (enerzijds door het verlagen van vaak hoge verzuimkosten en anderzijds door een hogere winst door meer omzet)!

Reductie Ziekteverzuim   |   Optimaliseren Productiviteit

Daarnaast adviseren en begeleiden met diverse andere tools die wij in kunnen zetten voor het verbeteren van bijvoorbeeld de werkplekken of betere ‘mind-fullness’ van uw medewerkers.

Enkele van onze diensten zijn:
Mindfullness
Stoelmassage
Werkplekonderzoek
Tilcursus
Coaching van uw medewerkers

Neem direct contact met ons op voor meer informatie!

Bij Greet at Work gewerkt vanuit de onderstaande 3 pijlers:

– Reintegratie
Bij verzuim met klachten vanuit het houdings- en bewegingsapparaat wordt cliënt door de bedrijfsfysiotherapeut begeleid richting hervatting van de werkzaamheden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren bv. door inzet van een werkplekonderzoek om de fysieke belasting te beoordelen en op deze manier herhaling van verzuim te voorkomen. Er kan een koppeling worden gemaakt naar een training op de werkplek of een training bij een gecertificeerd centrum om duurzame inzetbaarheid te verhogen.  Aan dit hele reintegratie proces kan Greet at Work een positieve bijdrage leveren. De lijnen zijn kort en het traject wordt begeleid door een geregistreerde bedrijfsfysiotherapeut.

– Preventie
Voorkomen van klachten van het houdings en beweginsgapparaat is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfysioterapie. U voorkomt daarmee verzuim en daaraan gekoppelde kosten. Preventie van klachten en anticiperen op beginnende klachten kan door bv een werkplekonderzoek of een tiltraining. Een ander onderdeel van preventie is regelmatige uitvoering van een RI&E om de risico’s binnen een bedrijf te evalueren. Het opleiden van ergocoaches bv binnen de gezondheidszorg is tevens een preventieve maatregel. Zo zorgen eigen medewerkers en hun inzet om collega’s bewust te maken van hun (werk)houding.

– Ergonomie
Ergonomie staat voor veilig, comfortabel, efficient en gezond werken. De bedrijfsfysiotherapie kan omschreven worden als een consult in de ergonomie wat ervoor zorgt dat een werkplek voldoet aan de ergonomische richtlijnen. Dit kan o.a. met een cursus gezond werken. In een breder geheel kan dit uitgevoerd  worden d.m.v. de werkwijze van de participatieve ergonomie. De risico’s van een werksituatie worden eerst beoordeeld. Daarna krijgen medewerkers en leidinggevende voorlichting over de risico’s van hun werkzaamheden. Hieropvolgend worden oplossingen bedacht die bruikbaar zijn in de praktijk. Dit vormt dan een pakket van mogelijkheden voor eventuele aanpassing van b.v. de werkplek.