Vitaliteit Nederlandse werknemers te laag

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

11 nov 2015

De vitaliteit onder Nederlandse werknemers ligt laag, 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% van werkend Nederland scoort hoog, blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.

Vitaliteit in je leven zorgt ervoor dat je levenskracht hebt, dat je je energiek voelt, plezier hebt in hetgeen je doet. Door vitaliteit kan je de zaken aan, je presteert en voelt je vitaal. En dit alles niet alleen op het moment zelf, maar voor een langere tijd.

Jessica van Wingerden, directeur Schouten Research:  ‘Hoge werkdruk, pesten op het werk, gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en onvoldoende feedback van collega’s en leidinggevenden belemmeren de vitaliteit van medewerkers. Medewerkers die zich niet kunnen ontwikkelen op het werk scoren een 4,4 op vitaliteit. Medewerkers die zich wel kunnen ontwikkelen scoren een 7,5 op vitaliteit. Opvallend is dat slechts 10% van de respondenten de leidinggevende om feedback vraagt. ‘

Het gaat volgens het onderzoek niet alleen maar om de werkplek waardoor de vitaliteit laag ligt. De medewerkers kunnen zelf ook veel daarin doen, bijvoorbeeld de mate waarin medewerkers zelf hun werk en werkomgeving aanpassen ook wel job crafting genoemd. Mensen die zich bezighouden met job crafting, zijn 50% vitaler dan mensen die dat niet doen. Leidinggevenden die medewerkers stimuleren in ontwikkeling en het nemen van eigen regie, hebben 36% vitalere medewerkers.

Bron: Schouten en Nelissen