Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019

Onderzoek wat een beeld geeft van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden.

Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen:

  • Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen
  • Het aantal bedrijfsongevallen over de afgelopen jaren blijft onverminderd te hoog: in 2019 verzuimden 114.000 werknemers (1,5%) van werk door een arbeidsongeval.
  • De kosten die samenhangen met beroepsziekten zijn meer dan verdubbeld: van 1,2 miljard euro in 2014 naar 2,5 miljard euro in 2018.
  • Van alle beroepsziekten komen psychische beroepsziekten het vaakst voor. Bij burn-outs en depressies duurt de hersteltijd langer dan bij andere gezondheidsklachten. Een hoge werkdruk, lage autonomie en gepest worden op de werkvloer spelen een grote rol.
  • De kosten door verzuim namen sterk toe als gevolg van psychische beroepsziekten: van 1 miljard euro in 2014 naar 2,1 miljard euro in 2018.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten wordt gepleit voor een grotere inzet van preventie van ziekten en ziekteverzuim, onder andere door het aanbieden van voorlichting.

Vanuit Greet at Work houden we ons op dit moment veel bezig met preventie. Medewerkers inzicht geven in enerzijds signalen herkennen en met ze meedenken wat ze er zelf vanuit hun eigen situatie aan kunnen doen.

Nieuwsgierig geworden? Informeer wat wij voor u kunnen betekenen!

Bron:
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2021/02/4/onderzoek-%E2%80%9Carbobalans%E2%80%9D-biedt-inzicht-in-arbeidsomstandigheden-in-2019)

Wist jij dat….

… het vandaag de zitloze werkdag was?

Via de website van Sitness werd jij en/of je bedrijf uitgedaagd om deel te nemen.

www.sitness.nl/zitlozewerkdag

“Gemiddeld zitten we zo’n 7,5 uur per dag. Maar: één uur op je kont, is vijf minuten eerder dood. Heftig? Het is de harde waarheid. Sta op tegen zitten en kom met de hele organisatie in actie” is op hun website te lezen.

Je kunt ook morgen nog gewoon deel nemen hoor, laat die kans niet aan je voorbij gaan! Op de website van Sitness zijn er verschillend filmpjes te vinden hoe je kunt deelnemen middels leuke filmpjes….. >> www.sitness.nl/zitlozewerkdag


Zeker in deze tijd van meer thuiswerken zitten we meer dan ooit, Nederland spant in Europa de kroon! Mooi idee is om tenminste 25 % van de werkdag te staan. Dat hoeft praktisch niet moeilijk te zijn. Bedenk bij welke activiteiten je kan staan tijdens je werk bijvoorbeeld bij het bellen of vergaderen. Maak tijdens de lunch of tijdens een overleg een keer een wandeling.


Een ander mooi initiatief wat recent gelanceerd is en hier goed bij aansluit is een die van sportscholen van Nederland. Zij hebben een website gelanceerd (https://fitblijvendoenwesamen.nl/) met verschillende workouts. Je kan zelf een keuze maken wat je leuk vind, de tijd staat erbij zodat je kan zien hoelang je er mee bezig bent. Daarnaast kan je ook kiezen voor niveau en categorie.

https://fitblijvendoenwesamen.nlhttps://fitblijvendoenwesamen.nl

Vanuit Greetatwork kunnen we met u meedenken hoe u, in uw eigen werkomgeving de ergonomie kan optimaliseren en een goed ritme te krijgen waarin bewegen een rol krijgt op uw manier. Vaak kunnen enkele(kleine) aanpassingen al zorgen voor meer werkcomfort en toename van werkplezier.

Nieuwsgierig geworden, neem contact met ons op!

#fitblijvendoenwesamen #thuiswerken #ergonomie

Netwerkdag Veiligheid

Vandaag een interessante netwerkdag over Veiligheid bijgewoond. Deze was georganiseerd door de V&VN Arboverpleegkundigen in samenspraak met de NVBF(bedrijfsfysiotherapeuten). Interessante sprekers hebben ons bijgepraat over Human Factors en veiligheid(Eva Boels), Hoe spreek je elkaar aan op veilig gedrag(Bas van Bellegem) en integrale aanpak voor beroepslongziekten(Heleen den Besten).

@NVBF @V&VN @LAN @kennisdelen

De titel voor deze dag was: Brain based safity. Dit voortkomend uit het feit dat 38% van alle bedrijfsongevallen gekoppeld zijn aan menselijke factoren. Hoe we op een dag uit bed stappen of wat er bv in prive gebeurd is bepaald voor een deel onze reactie binnen het werk.

Eva Boels vertelde vanuit haar professie als veiligheidskundige over de 3 verschillende delen van ons brein en de reactie die daar vandaan komt.

Instinctieve reactie irt veiligheid, we willen dan redden, bij  de groep horen.

Geautomatiseerde reactie irt veiligheid, bij stress kunnen we snel reageren. We doen dan wel wat we geleerd hebben en hebben snel een tunnelvisie

Bewuste reactie irt veiligheid, dit kost meer tijd zorgt vaak wel voor meer creatieve oplossingen dan de geautomatiseerde manier

Haar boodschap was duidelijk, wees bewust van de relatie tussen stress en veilig gedrag.

Bas van Bellegem vertelde op welke manier ze bij Shell een Safety Champion Programma hebben waarbij ze elkaar willen aanspreken onveilig gedrag.

De boodschap daarbij is dat men niet aangesproken wordt op de regels maar meer mee laat denken wat het gevaar is van een activiteit die uitgevoerd wordt.

Daarbij gebruiken zij een vaste strategie van observeren – in gesprek gaan en tot actie komen.

Heleen den Besten vertelde haar vanuit haar werkzaamheden als projectleider Arbeid en zorg bij de LAN iets over de aanpak van beroepsziekten.

De LAN is, in samenwerking met andere organisaties, bezig om meer bewustwording te creëren rondom longziekten en de koppeling naar werk. Vaak wordt pas later duidelijk dat stoffen waarmee mensen gewerkt hebben (mede) verantwoordelijk zijn voor de longziekten die ze hebben. 1 : 6 mensen heeft contact met stoffen die klachten kunnen veroorzaken en jaarlijks zijn er 3000 doden.

Naast de kennis de ze verspreiden voor eerdere opsporing en preventie willen ze ook meer groepen bewust maken zoals de huisartsen, arboartsen om deze meer te laten doorvragen.

 

 

De invloed van gezondheid op productiviteit.

Recent is er onderzoek gedaan waarbij de medische en productiviteitsdata van medewerkers bij verschillende fabrieken zijn gevolgd.

Van de groep die aan het experiment deelnamen deed 85 % mee. Op basis van verschillende onderzoeken en enquêtes kregen ze trainingen en gezondheidsadviezen.

Na uitwerking van de data bleek de productiviteit met gemiddeld 5 % verhoogd. Dat is gemiddeld een extra werkdag per maand.

Het is niet volledig duidelijk wat de verbetering gegeven heeft, er zijn wel enkel factoren te onderscheiden:

– verhoging van tevredenheid omdat ze de mogelijkheid hadden dit te gaan doen

– door verbetering van fysieke en mentale gezondheid verhoogde de capabiliteit, als er ontdekt wordt dat er een gezondheidsprobleem is kan de medewerker er wat mee gaan doen en is die daar dankbaar voor.

Uiteindelijk is er voordeel te behalen voor werkgever en medewerker. De medewerker voelt zich beter en er zijn minder verzuimkosten.

Voor het volledige artikel zie onderstaande link:

https://www.mijngezondheidsgids.nl/productiviteit-verhogen-dag-per-maand/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuws_van_de_week_mijn_gezondheidsgids&utm_term=2017-08-05

Staan en zitten bij werk afwisselen: wat is nu echt het effect

Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is onderzocht onder callcenter medewerkers.

Procesoptimalisatie en scherpe targets

Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de prestatie van callcenter medewerkers. Maar de druk op callcenter medewerkers neemt verder toe door bezuinigingen.

Hoe kun je als werkgever meer uit callcenter medewerkers halen op een manier die duurzaam en plezierig is?

De standaardaanpak in callcenters is het strikt meten van het aantal afgewerkte gesprekken per uur en de klanttevredenheid over de geleverde service. Afdelingen krijgen scherpe targets om binnen budget te blijven tegenover de vastgestelde kwaliteit. Door optimalisatie van IT-systemen en processen verbetert de efficiëntie en de klanttevredenheid.

Verdere prestatieverbeteringen zijn mogelijk door het verbeteren van de concentratie, de creativiteit, de werkmoraal en werknemers de mogelijkheden te bieden om gemakkelijker om te gaan met emoties.

Het verbeteren van concentratie en creativiteit

Het is mogelijk om concentratie en creativiteit te verbeteren door het inlassen van herstelmomenten tijdens het werk én door te bewegen tijdens het werk. Maar voor callcenter medewerkers is het doorgaans niet mogelijk om hun plek te verlaten.

Een alternatief om meer in beweging te komen tijdens het voeren van telefoongesprekken is het gebruik van een sta-zit tafel. Het voordeel daarvan is dat mensen zichzelf letterlijk activeren door te gaan staan. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers scherper blijven en sneller kunnen werken.

Daarnaast praten mensen anders als ze gaan staan. In staande positie kunnen callcenter medewerkers bewegingen maken met hun hele lichaam en als gevolg daarvan gemakkelijker omgaan met emoties.

Werkmoraal en productiviteit

Een belangrijke voorspeller van de werkprestatie is de betrokkenheid bij het werk. Recent onderzoek laat zien dat de werkmoraal lager is op werkplekken waar medewerkers lang zitten.

Zou het mogelijk zijn om de werkprestatie van callcenter medewerkers te verbeteren door hen afwisselend staand en zittend te laten werken?

Staand kun je gemakkelijker omgaan met emoties

Een aantal recente onderzoeken bevestigen inderdaad de positieve effecten van het afwisselen van zitten en staan bij callcenter medewerker. Zo kwam de universiteit van Sydney erachter dat de introductie van zit-sta tafels leidde tot 38 procent meer medewerkers met een hoog energieniveau gedurende de gehele werkdag.

De universiteit van Texas stelde een groep callcenter medewerkers een zit-sta tafel ter beschikking. Ten opzichte van de zittende collega’s waren zij na een maand 23 procent productiever en dat verschil liep op naar maar liefst 53 procent voor de vijf maanden die daarop volgden. De productiviteit werd hier gemeten door het aantal succesvol afgehandelde calls per uur.

Neveneffecten van staand-zittend werken

Naast de positieve effecten van zit-sta tafels op de prestatie, dragen zit-sta tafels bij aan prettige werkomstandigheden en aan het beschermen van de gezondheid.

Door het gebruik van zit-sta tafels neemt de zittijd af en verlaag je daarmee tevens het risico op klachten van het bewegingsapparaat, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

De uitdaging is wel om medewerkers de zit-sta tafels optimaal te laten gebruiken en maximaal rendement voor prestatie en gezondheid te borgen. Laagdrempelige software reminders kunnen ervoor zorgen dat men de tafels goed gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in tips om de zit/statafels goed te gebruiken? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 

Week van de werkstress

Deze week(14-18 november) is het de week van de werkstress. Werkstress is verantwoordelijk voor circa 20% van het langdurige verzuim. Bij veel zaken geld dat voorkomen beter is dan genezen, dat kan zeker gesteld worden voor werkstress. Daarom is het van belang om preventief om te gaan met stress gerelateerde klachten om zo erger te voorkomen. Greet at Work kan  u vanuit verschillende invalshoeken binnen uw organisatie ondersteunen (preventief) iets aan werkstress te doen. Heeft u een vraag hierover, neem dan contact met ons op.

Onderstaand vind u een link met meer informatie.

Week van de werkstress

 

 

Interview bij Business in de Polder

Luister maandagavond, 16 november 2015, naar de uitzending van ‘Business in de Polder’ bij Omroep Hoeksche Waard (vanaf 20:00 tot 21:00 uur). Petra van Rossum zal u laten kennis maken met ‘Greet at Work’. U kunt zo meer te weten komen over ons aanbod bij Greet at Work’ en het nieuwste initiatief ‘Nu in Beweging’.

Volg deze link om de uitzending direct te beluisteren:
https://www.omroephw.nl/liveradio.asx

De uitzendingen van Radio Hoeksche Waard zijn te ontvangen op de volgende manieren:
• via de Ziggo kabel in de HELE Hoeksche Waard op FM 105.9 (analoog), via digital radio op kanaal 80 (Horizon: kanaal 880).
• via KPN Interactieve TV, XS4All, Telfort en andere KPN aanbieders via kanaal 397.
• in de ether: voor de regio ten westen van de A29 (globaal het gebied van Zuid-Beijerland t/m Nieuw-Beijerland) op FM 105.5. En in de rest van de Hoeksche Waard en ver daarbuiten op FM 96.0.
• via Internet wereldwijd te beluisteren via de live stream (klik hierboven op ‘luister live’) ◦Live stream voor de Windows Media Player
• en via onze Omroep Hoeksche app voor Android.