Staan en zitten bij werk afwisselen: wat is nu echt het effect

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is onderzocht onder callcenter medewerkers.

Procesoptimalisatie en scherpe targets

Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de prestatie van callcenter medewerkers. Maar de druk op callcenter medewerkers neemt verder toe door bezuinigingen.

Hoe kun je als werkgever meer uit callcenter medewerkers halen op een manier die duurzaam en plezierig is?

De standaardaanpak in callcenters is het strikt meten van het aantal afgewerkte gesprekken per uur en de klanttevredenheid over de geleverde service. Afdelingen krijgen scherpe targets om binnen budget te blijven tegenover de vastgestelde kwaliteit. Door optimalisatie van IT-systemen en processen verbetert de efficiëntie en de klanttevredenheid.

Verdere prestatieverbeteringen zijn mogelijk door het verbeteren van de concentratie, de creativiteit, de werkmoraal en werknemers de mogelijkheden te bieden om gemakkelijker om te gaan met emoties.

Het verbeteren van concentratie en creativiteit

Het is mogelijk om concentratie en creativiteit te verbeteren door het inlassen van herstelmomenten tijdens het werk én door te bewegen tijdens het werk. Maar voor callcenter medewerkers is het doorgaans niet mogelijk om hun plek te verlaten.

Een alternatief om meer in beweging te komen tijdens het voeren van telefoongesprekken is het gebruik van een sta-zit tafel. Het voordeel daarvan is dat mensen zichzelf letterlijk activeren door te gaan staan. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers scherper blijven en sneller kunnen werken.

Daarnaast praten mensen anders als ze gaan staan. In staande positie kunnen callcenter medewerkers bewegingen maken met hun hele lichaam en als gevolg daarvan gemakkelijker omgaan met emoties.

Werkmoraal en productiviteit

Een belangrijke voorspeller van de werkprestatie is de betrokkenheid bij het werk. Recent onderzoek laat zien dat de werkmoraal lager is op werkplekken waar medewerkers lang zitten.

Zou het mogelijk zijn om de werkprestatie van callcenter medewerkers te verbeteren door hen afwisselend staand en zittend te laten werken?

Staand kun je gemakkelijker omgaan met emoties

Een aantal recente onderzoeken bevestigen inderdaad de positieve effecten van het afwisselen van zitten en staan bij callcenter medewerker. Zo kwam de universiteit van Sydney erachter dat de introductie van zit-sta tafels leidde tot 38 procent meer medewerkers met een hoog energieniveau gedurende de gehele werkdag.

De universiteit van Texas stelde een groep callcenter medewerkers een zit-sta tafel ter beschikking. Ten opzichte van de zittende collega’s waren zij na een maand 23 procent productiever en dat verschil liep op naar maar liefst 53 procent voor de vijf maanden die daarop volgden. De productiviteit werd hier gemeten door het aantal succesvol afgehandelde calls per uur.

Neveneffecten van staand-zittend werken

Naast de positieve effecten van zit-sta tafels op de prestatie, dragen zit-sta tafels bij aan prettige werkomstandigheden en aan het beschermen van de gezondheid.

Door het gebruik van zit-sta tafels neemt de zittijd af en verlaag je daarmee tevens het risico op klachten van het bewegingsapparaat, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

De uitdaging is wel om medewerkers de zit-sta tafels optimaal te laten gebruiken en maximaal rendement voor prestatie en gezondheid te borgen. Laagdrempelige software reminders kunnen ervoor zorgen dat men de tafels goed gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in tips om de zit/statafels goed te gebruiken? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.