Auteur: Webmaster Greet at Work

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Week van de RI&E

Van 20 tot en met 24 juni 2022 vindt de Week van Risico-Inventarisatie en Evaluatie, oftewel RI&E, plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Het doel van deze week is om de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers. Wat is een RI&E?RI&E…
Lees meer

EU staat op tegen langdurig zitten

EU staat op tegen langdurig zitten De EU spreekt zich duidelijk uit over de risico’s van langdurig zitten tijdens het werk. Hierbij volgt ze de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, die in 2020 haar adviezen over bewegen en gezondheid aanvulde met adviezen over langdurig zitten. Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) bracht…
Lees meer

De thuiswerkplek…

De thuiswerkplek is een onderdeel van een RI&E Wilt u meer informatie over welke maatregelen u als werkgevers kunt nemen rondom de beelschermwerkplek thuis?Informeer bij Greet at Work naar de mogelijkheden. Met een digitale werkplekscan gericht op het thuiswerken krijgt u als werkgever (meer) inzicht in hoe de werknemers op dat moment thuis werken(ergonomie) en…
Lees meer

Fysiekebelasting in de praktijk

Aandacht voor de fysieke belasting op de werkvloer heeft meer voordelen dan men in eerste instantie zou denken! minder ziekte verzuim, dus lagere uitvalskosten hogere productiviteit verlagen van stressniveaus ‘gezondere’ interne verhuidingen Greet at Work helpt organisaties en ondernemingen om betere werkplekken te creëren ter voorkomen van gezondheidsproblemen. Resultaat is minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en…
Lees meer

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019 Onderzoek wat een beeld geeft van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen: Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen Het aantal bedrijfsongevallen over de afgelopen jaren blijft onverminderd te hoog: in 2019 verzuimden 114.000 werknemers (1,5%) van werk…
Lees meer

Wist jij dat….

… het vandaag de zitloze werkdag was? Via de website van Sitness werd jij en/of je bedrijf uitgedaagd om deel te nemen. “Gemiddeld zitten we zo’n 7,5 uur per dag. Maar: één uur op je kont, is vijf minuten eerder dood. Heftig? Het is de harde waarheid. Sta op tegen zitten en kom met de…
Lees meer

Fijne feestdagen!

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor vele een tijd van samenzijn. Voor ons ook een moment om terug te kijken naar wat 2019 ons gebracht heeft. Vol trots kunnen wij zeggen dat wij prachtige opdrachten hebben mogen uitvoeren. Vol vertrouwen gaan wij het nieuwe jaar in…..Wist u dat wij recentelijk een CRKBO registratie…
Lees meer

Verrassing!

Een smakelijke blijk van waardering naar aanleiding van werkplekonderzoek en behandeling….. #waardering #verrassing #dank #fysioonthejob

Werk van een bedrijfsfysiotherapeut elke dag anders!

De locaties waar ik als bedrijfsfysiotherapeut een bezoek breng zijn net zo divers als mijn cliënten…. van bouwplaats tot aan kantoor, van schip tot aan werkplaats. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend! Om een goed inzicht te krijgen van de werkomstandigheden, om zo een beter behandelplan op te kunnen stellen, bezoek ik regelmatig…
Lees meer

Netwerkdag Veiligheid

Vandaag een interessante netwerkdag over Veiligheid bijgewoond. Deze was georganiseerd door de V&VN Arboverpleegkundigen in samenspraak met de NVBF(bedrijfsfysiotherapeuten). Interessante sprekers hebben ons bijgepraat over Human Factors en veiligheid(Eva Boels), Hoe spreek je elkaar aan op veilig gedrag(Bas van Bellegem) en integrale aanpak voor beroepslongziekten(Heleen den Besten). @NVBF @V&VN @LAN @kennisdelen De titel voor deze…
Lees meer