Bij oudere werknemers heeft hoge mate van bevlogenheid een positieve invloed op gezondheid

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Hoe kun je er voor zorgen dat oudere werknemers productief blijven in goede gezondheid, dat is de vraagstelling van het STREAM onderzoek (Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation/Langer gezond en productief doorwerken). In dit deel van het onderzoek is nagaan of er bij oudere werknemers sprake is van een associatie tussen ongunstige lichamelijke en psychosociale werk gerelateerde factoren en de mentale en lichamelijke gezondheid van de werknemer en of de mate van betrokkenheid bij het werk (bevlogenheid) daarin een bufferende rol speelt.

klik op deze link voor het complete artikel:
NPi-service-Arbeid-en-bedrijf-2014-3(7b)-Leijten