Gesloten keten oefeningen effectiever

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

Gesloten keten oefeningen effectiever dan open keten na voorste kruisband reconstructie

 

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie. Er is echter nog geen consensus over de beste manier van behandelen. Oefenen in een gesloten keten wint aan populariteit ten opzichte van oefeningen in open keten. Gesloten keten oefeningen worden betrouwbaarder en functioneler geacht. Voorstanders van gesloten keten oefeningen melden ook dat gesloten keten oefeningen effectiever zijn in het herstellen van de quadriceps kracht. Ook zou gesloten keten minder belastend zijn voor het patellofemorale gewricht. Het doel van deze studie was om de effectiviteit van open en gesloten keten oefeningen te evalueren na een voorste kruisband reconstructie.

Methode

Achtenvijftig mensen met een unilaterale voorste kruisband ruptuur ondergingen een operatie ter reconstructie van de voorste kruisband. Zowel pre-operatief als postoperatief werden pijn intensiteit, bovenbeen omvang, knieflexie en Lysholm score (mate van knie-instabiliteit) gemeten. De deelnemers werden gerandomiseerd ingedeeld in groep I (gesloten keten) of groep II (open keten). Beide groepen ontvingen ongeveer hetzelfde oefenprogramma, alleen groep I voerde de oefeningen in gesloten keten uit en groep II in open keten. Groep I deed bijvoorbeeld lunges, terwijl groep II dan isometrische quadriceps oefeningen kreeg.
Metingen werden pre-operatief uitgevoerd en vervolgens 3 en 6 maanden na de operatie. Uitkomstmaten waren:

  • Subjectieve pijn; gemeten op een VAS schaal.
  • Actieve knie flexie; gemeten met een goniometer.
  • Bovenbeenomvang; gemeten met een meetlint, 15 cm boven de patella. Omvang van het geopereerde been werd vergeleken met het gezonde been.
  • Knie functie; Lysholm score (Lysholm 1982). Deze vragenlijst wordt gebruikt om functionaliteit van de knie te beoordelen in ADL, zoals lopen, traplopen etc.

Resultaten

Dertig mensen werden gerandomiseerd in groep I (gesloten keten) ingedeeld en achtentwintig in groep II (open keten). Bij baseline waren er geen significante verschillen tussen de groepen. Na 3 en 6 maanden was er in beide groepen een afname van de pijn gemeten op de VAS-schaal.
In de gesloten keten groep namen de pijnklachten sterker af dan in de open keten groep. Knieflexie nam na 3 en 6 maanden in beide groepen significant toe, en ook hier was de verbetering groter in de gesloten keten groep dan in de open keten groep. Lysholm score nam significant toe in beide groepen na 6 maanden, met wederom het voordeel voor de gesloten keten groep. Bovenbeenomvang was met 3 maanden significant toegenomen ten opzichte van de baseline en na 6 maanden verder toegenomen maar niet meer significant. De toename van de bovenbeenomvang was in het voordeel van openketen groep.

Opmerkingen samenvatter

Bijna tien jaar geleden hebben we ook al gepubliceerd over dit onderwerp (zie: Open of gesloten kinetische keten trainen bij voorste kruisband laesie?). Ook toen werden er goede resultaten gevonden voor gesloten keten oefeningen, maar werd aanbevolen dit te combineren met open keten oefeningen. Deze nieuwe studie laat weer zien dat gesloten keten betere resultaten geeft dan open keten ten aanzien van pijn, functie en mate van flexie, met hopelijk als gevolg een snellere terugkeer naar normale werk- en sport activiteiten.

Bron: Uçar, M.,, Koca, I., Eroglu, M., Eroglu, S., Sarp, U., Arik, H.O., Yetisgin, A. (2014). Evaluation of open and closed kinetic chain exercises in rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. J Phys Ther Sci. Dec;26(12):1875-8.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Bron: www.PsychFysio.nl / drs. P. van Burken.