Fysiekebelasting in de praktijk

Aandacht voor de fysieke belasting op de werkvloer heeft meer voordelen dan men in eerste instantie zou denken!

 • minder ziekte verzuim, dus lagere uitvalskosten
 • hogere productiviteit
 • verlagen van stressniveaus
 • ‘gezondere’ interne verhuidingen

https://www.youtube.com/watch?v=KbgCcPf42KI&feature=share

Greet at Work helpt organisaties en ondernemingen om betere werkplekken te creëren ter voorkomen van gezondheidsproblemen. Resultaat is minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en minder stress gerelateerde problemen.

Het gaat hierbij om een combinatie van aandachtspunten, denk dan aan afwisseling van taken en werkhouding, heldere en open communicatie en bijvoorbeeld het voorkomen van stress simpelweg door aandacht te geven aan collega voor de zaken waar het tegen op loopt.

Laat ons u informeren over de mogelijkheden en neem contact met ons op!

#gezondwerken #fysiekebelasting #arbo #ergonomie

Werk van een bedrijfsfysiotherapeut elke dag anders!

De locaties waar ik als bedrijfsfysiotherapeut een bezoek breng zijn net zo divers als mijn cliënten…. van bouwplaats tot aan kantoor, van schip tot aan werkplaats. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend!

Om een goed inzicht te krijgen van de werkomstandigheden, om zo een beter behandelplan op te kunnen stellen, bezoek ik regelmatig de cliënten op hun werk.

Vandaag, in het kader van een re-integratietraject van een cliënt, een bezoek gebracht een een bouwplaats. Vanzelfsprekend is veiligheid erg belangrijk op deze soms onberekenbare werkomgeving. Ik ben goed voorbereid, heb veiligheidshelm al in de hand….

Mijn werk als bedrijfsfysiotherapeut/ adviseur arbeid en gezondheid vergt inzicht en flexibiliteit. Door een juist behandelplan, aan de hand van de praktijk, maakt het dat de cliënt sneller kan terugkeren naar de werkvloer….. beter voor zowel werkgever als werknemer!

Een greep uit mijn werkzaamheden…..

 • preventieve werkplekonderzoek,
  wat is er beter om nieuwe medewerkers een goede start te laten maken op hun nieuwe werkplek. Ik geef ze advies gericht op werkhouding en instelmogelijkheden van stoel/bureau. En laten we eerlijk zijn…. voorkomen is beter dan genezen.
 • re-integratie traject,
  ik begeleid medewerkers die een re-integratie traject volgen om het geleerde in de training en toe te passen in de praktijk. Daar was het bezoek van vandaag een onderdeel van.
 • opleiden ergocoaches,
  binnen een organisatie is het raadzaam een ergocoach aan te stellen. In  zorginstellingen is dit een bekend fenomeen. Op kantoorwerkplekken is een medewerker die een aanspreekpunt is als er vragen zijn over inrichting van de werkplek zeker meerwaarde.  Waar nodig kan een ergocoach op mij “terugvallen”.
 • als bedrijfsfysiotherapeut ben ik BIG geregistreerd,  ondersteuning van de bedrijfsarts kan tot een van de taken behoren. Als big geregistreerde zorgverlener ga ik zorgvuldig en deskundig met de gegevens van u en uw medewerkers om
 • gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw (oudere)medewerkers kan er meegedacht worden wat er op het gebied van de ergonomie gedaan kan worden

Waar kan ik u mee helpen?

 

Opdracht EMC

Een vernieuwde opdracht bij EMC!

Ik ben voor deze vernieuwde opdracht als werkplek adviseur aangetrokken. Leuk om weer met bekende collega’s te mogen samenwerken!

Erasmus Medisch Centrum is het grootste universitaire medische centrum van Nederland. Ik heb in het verleden al eerder binnen het Erasmus Medisch Centrum werkzaamheden uitgevoerd binnen het PAC (1*) en de arbodienst.

Binnen het EMC zijn de komende tijd veel veranderingen te verwachten door nieuwbouw die recentelijk gerealiseerd is en binnen enkele weken in gebruik genomen gaat worden. Andere werkhoudingen op een nieuwe werkplek, ergonomische veranderingen, het zijn zaken die bij uitstek door een bedrijfsfysiotherapeut beoordeeld kunnen worden. Daarnaast, waar mogelijk, meedenkend over oplossingen van processen die nog niet optimaal verlopen of situaties die ergonomisch beter kunnen. Daar ligt onze kracht!

22780146_848840821963707_5603410358447217225_nDe werkzaamheden zijn zeer divers. Hieronder enkele voorbeelden waar een bedrijfsfysiotherapeut van waarde kan zijn:

Ik zal binnen deze opdracht computerwerkplekken beoordelen en samen met medewerkers nadenken over  de mogelijkheden die er zijn om een werkhouding aan te passen bij (dreigende)klachten. Zo kan de houding verbeteren door bijvoorbeeld het toetsenbord niet halverwege het bureau te plaatsen (ik zie u al denken… waar staat mijn toetsenbord eigenlijk). Ook goed muisgebruik valt binnen die belangrijke aandachtspunten.

En wat dacht u van de stoelen? Die bureaustoel kent vaak meer instelmogelijkheden dan men gedacht had! Er komen regelmatig opmerkingen in de trend van; “kan dat echt met mijn stoel?”. En dan het plaatsnemen in een bureaustoel. Bij sommige zien wij dat het voorste deel van de stoel het meest gebruikt wordt. En dat terwijl de zitting er is om volledig op te gaan zitten….

Wij zien verder dat mensen gewoontes hebben waar ze zelf geen erg in hebben. Door ze hieop attent te maken en uitleg te geven ontstaat meer inzicht over andere mogelijkheden.  Het werken in de zorg, zoals bij het EMC, kan als valkuil hebben dat medewerkers beter voor de medemens zorgen dan voor zichzelf. Het is snel nog even dit doen… dan dat… oh.. daar gaat weer een bel, even kijken wat er aan de hand is. Zo is de dag voorbij met weinig pauze en veel fysieke activiteiten. Dat kan vroeg of laat zijn tol eisen. Wij stimuleren dat deze zorgverlener bewuster om gaat met de werkhouding bij het tillen, iemand omhoog zetten in bed, uit bed helpen en bedden bijvoorbeeld van en naar de OK rijden. Dit kan betekenen dat een werkdag beter en langer vol te houden is. Leuk om als bedrijfsfysiotherapeut dat proces te coachen en met de medewerker te kijken waar het anders kan en ook later nog eens na te vragen of het gelukt is activiteiten blijvend anders/bewuster uit te voeren.

 

 

1* PAC staat voor preventie advies centrum,  medewerkers worden begeleid bij verzuim of dreigend verzuim. Er wordt geïnventariseerd waar de oorzaken van verzuim liggen en samen met de medewerker wordt een plan gemaakt wat er gedaan kan worden om deze weer optimaal te laten functioneren.

Wereld Fysiotherapie Dag

Donderdag 8 september is het Wereld Fysiotherapie Dag. Goed om hier aandacht voor te vragen en uiteraard delen wij graag een interessant artikel welke ingaat op het werk van de fysiotherapeut en hun specialisaties….

‘Greet at Work’ is actief als algemeen fysiotherapeut en is geregistreerd Bedrijfsfysiotherapeut.

Klik op onderstaande link voor het artikel:

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Wilt u als bedrijf meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, dan zijn daarvoor mogelijkheden. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
Agentschap SZW
Postbus 93249
2509 AE  Den Haag
Telefoon: 070 315 2340

Klik hier voor meer informatie: Nieuwsbrief

Bron: ministerie van SZW

Relatie tussen werkstress en fysieke klachten

6 augustus 2015

Werkstress is niet alleen een kwestie van mentale belasting, ook het lichaam lijdt eronder. Onderzoek naar de relatie tussen werkstress en fysieke klachten, laat zien dat werkstress een nadelige invloed heeft op lichamelijke klachten; die zouden daardoor verergeren.

Werkstress is niet alleen een psychisch probleem, maar heeft ook gevolgen voor de lichamelijke conditie van werknemers. Uit een onderzoek van Fellowes zou blijken dat werknemers die al te kampen hebben met fysieke klachten, daar meer last van krijgen als gevolg van werkstress. 39% van de ondervraagden zegt 26% tot 50% meer last te hebben van lichamelijke klachten. Voor eenderde ligt dit percentage zelfs hoger. Werkstress staat op de vijfde plek in de top-5 van de grootste veroorzakers van fysieke klachten op de werkplek.

Goed afgestelde bureaus hebben direct effect

De eerste vier plaatsen van de top vijf worden ingenomen door een verkeerde houding als gevolg van slecht afgestelde bureaustoelen, bureaus en tafels, beeldschermen van laptops en desktops die op de verkeerde hoogte zijn ingesteld. Om werkstress te verminderen moet u niet alleen naar de werkdruk kijken. Ook de middelen waarmee gewerkt wordt en de inrichting van werkplekken kunnen bijdragen aan de vermindering van fysieke klachten. Gedragsverandering is een zaak van lange adem, en goed afgestelde bureaus en andere hulpmiddelen hebben direct effect; werknemers gaan er namelijk minder verkrampt door zitten.

Bron:  https://www.rendement.nl/nieuws/id16418-relatie-tussen-werkstress-en-fysieke-klachten.html

Gesloten keten oefeningen effectiever

Gesloten keten oefeningen effectiever dan open keten na voorste kruisband reconstructie

 

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie. Er is echter nog geen consensus over de beste manier van behandelen. Oefenen in een gesloten keten wint aan populariteit ten opzichte van oefeningen in open keten. Gesloten keten oefeningen worden betrouwbaarder en functioneler geacht. Voorstanders van gesloten keten oefeningen melden ook dat gesloten keten oefeningen effectiever zijn in het herstellen van de quadriceps kracht. Ook zou gesloten keten minder belastend zijn voor het patellofemorale gewricht. Het doel van deze studie was om de effectiviteit van open en gesloten keten oefeningen te evalueren na een voorste kruisband reconstructie.

Methode

Achtenvijftig mensen met een unilaterale voorste kruisband ruptuur ondergingen een operatie ter reconstructie van de voorste kruisband. Zowel pre-operatief als postoperatief werden pijn intensiteit, bovenbeen omvang, knieflexie en Lysholm score (mate van knie-instabiliteit) gemeten. De deelnemers werden gerandomiseerd ingedeeld in groep I (gesloten keten) of groep II (open keten). Beide groepen ontvingen ongeveer hetzelfde oefenprogramma, alleen groep I voerde de oefeningen in gesloten keten uit en groep II in open keten. Groep I deed bijvoorbeeld lunges, terwijl groep II dan isometrische quadriceps oefeningen kreeg.
Metingen werden pre-operatief uitgevoerd en vervolgens 3 en 6 maanden na de operatie. Uitkomstmaten waren:

 • Subjectieve pijn; gemeten op een VAS schaal.
 • Actieve knie flexie; gemeten met een goniometer.
 • Bovenbeenomvang; gemeten met een meetlint, 15 cm boven de patella. Omvang van het geopereerde been werd vergeleken met het gezonde been.
 • Knie functie; Lysholm score (Lysholm 1982). Deze vragenlijst wordt gebruikt om functionaliteit van de knie te beoordelen in ADL, zoals lopen, traplopen etc.

Resultaten

Dertig mensen werden gerandomiseerd in groep I (gesloten keten) ingedeeld en achtentwintig in groep II (open keten). Bij baseline waren er geen significante verschillen tussen de groepen. Na 3 en 6 maanden was er in beide groepen een afname van de pijn gemeten op de VAS-schaal.
In de gesloten keten groep namen de pijnklachten sterker af dan in de open keten groep. Knieflexie nam na 3 en 6 maanden in beide groepen significant toe, en ook hier was de verbetering groter in de gesloten keten groep dan in de open keten groep. Lysholm score nam significant toe in beide groepen na 6 maanden, met wederom het voordeel voor de gesloten keten groep. Bovenbeenomvang was met 3 maanden significant toegenomen ten opzichte van de baseline en na 6 maanden verder toegenomen maar niet meer significant. De toename van de bovenbeenomvang was in het voordeel van openketen groep.

Opmerkingen samenvatter

Bijna tien jaar geleden hebben we ook al gepubliceerd over dit onderwerp (zie: Open of gesloten kinetische keten trainen bij voorste kruisband laesie?). Ook toen werden er goede resultaten gevonden voor gesloten keten oefeningen, maar werd aanbevolen dit te combineren met open keten oefeningen. Deze nieuwe studie laat weer zien dat gesloten keten betere resultaten geeft dan open keten ten aanzien van pijn, functie en mate van flexie, met hopelijk als gevolg een snellere terugkeer naar normale werk- en sport activiteiten.

Bron: Uçar, M.,, Koca, I., Eroglu, M., Eroglu, S., Sarp, U., Arik, H.O., Yetisgin, A. (2014). Evaluation of open and closed kinetic chain exercises in rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. J Phys Ther Sci. Dec;26(12):1875-8.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Bron: www.PsychFysio.nl / drs. P. van Burken.

WerkKostenRegeling (WKR) / Bedrijfsuitje?

Greet at Work geeft u 2 belangrijke tips om belasting te besparen!

 Een bedrijfsuitje is leuk en bevordert het teamgevoel. Maar met ingang van 2015 loopt u als werkgever het risico om extra belast te worden wanneer u een teamuitje organiseert. Dit komt door de WKR, een fiscale regeling.

Greet at Work geeft u graag 2 tips om ook binnen de WKR een personeelsfeest zonder extra belastingheffing te organiseren. En de medewerkers steken er nog iets van op ook!

Tip 1. Organiseer teambuildingsactiviteiten

Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat een personeelsfeest op nihil gewaardeerd wordt. Hoe? Door bijvoorbeeld in plaats van een personeelsuitje een teambuildingstraining te organiseren en daarin, naast het trainingsaspect, een leuke teamactiviteit te verwerken. Een trainer die lerende opdrachten geeft of een component van kennisoverdracht wordt gezien als een meerwaarde. Dit maakt dat de kosten onder “cursussen en trainingen” vallen en het voor u als werkgever financieel dus een stuk interessanter is.

Dus: Voor zover de activiteiten op en rond de studie in grote mate een zakelijk karakter hebben, zijn de gerichte vrijstellingen voor cursussen en dergelijke van toepassing. Voor zover de activiteiten in overwegende mate een consumptief karakter dragen, is sprake van een personeelsfestiviteit en dus het risico van 80% eindheffing. In sommige gevallen kan een factuur gesplitst worden in een educatief deel en een “leuk”-deel (voor de fiscus dan).

 Tip 2. Vier een personeelsactiviteit in uw bedrijf

Toch liever een traditioneel personeelsfeest met slingers en muziek in plaats van kennisoverdracht? Er zijn nog meer mogelijkheden om een personeelsfeest te organiseren, zonder dat uw feest extra belast wordt. Er is slechte een duidelijke voorwaarde: vier het feest op de bedrijfslocatie, waarvoor u als werkgever arbeidsverantwoordelijk bent. De waarde van het feest is dan nihil, volgens de fiscus. Een kantine, vergaderzaal, schuur of andere ruimte behorend tot het bedrijf kan bovendien prima worden omgetoverd tot sfeervolle feestruimte. Een DJ of entertainer maakt het geheel af.

Gratis 2 tips om de 80% heffing te voorkomen bij personeelsfeestjes

Als u zich erin verdiept heeft, zal het duidelijk zijn dat het organiseren van leuke dingen vanuit het werk u als werkgever in de toekomst zomaar duur kan komen te staan. Zeker als het om uitjes “zonder toegevoegde waarde” gaat. Maar gelukkig zijn er een aantal manieren om toch een personeelsuitje te organiseren zonder daar gelijk een flinke zak geld voor bij de fiscus te hoeven brengen. Op deze manier kan ook u het maximale uit de WKR halen.

Hoe zit het ook weer met de Werkkostenregeling of wel de WKR

De Werkkostenregeling: Hoe zit dat nou ook alweer? In 2011 voerde de Belastingdienst de WKR in en konden werkgevers kiezen de oude fiscale regeling te vervangen voor deze WKR. Vanaf 2015 is de WKR geen keuze meer: de overheid stelt de regeling voor alle werkgevers verplicht.

In het kort: Vergoedingen die niet onder de benoemde gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen vallen, worden binnen de WKR gezien als eindheffingsloon. Populair gezegd: Alle vergoedingen (geld) en vrijstellingen (loon in natura) aan werknemers komen op één grote hoop, zoals het kerstpakket, de fiets van de zaak, een kraamcadeau, een laptop, bedrijfsfitness en ook het personeelsuitje. Zijn de kosten van al deze “leuke dingen” in totaal meer dan 1,2% van de totale brutoloonsom (de ‘vrije ruimte’), dan moet u over het meerdere 80% eindheffing/belasting betalen. Zo kan een bedrijfsuitje die de 1,2%-marge overschrijdt dus achteraf een behoorlijk duur grapje worden!

Via de werkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,2% van het totale (fiscale) loon binnen zijn bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd moet 80% eindheffing worden betaald. Bijzonder is verder nog dat:

 • er zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen die buiten de regeling vallen
 • bepaalde verstrekkingen mag u op “nihil” waarderen
 • alles wordt gewaardeerd op de factuurwaarde, inclusief BTW

 Belangrijk om te weten:

Op Kamervragen over de fiscale behandeling van reis- en verblijfkosten in het kader van bedrijfsuitjes onder de WKR heeft de Minister geantwoord dat de reis- en verblijfkosten bij een bedrijfsuitje onder de gerichte vrijstelling vallen! Dus de kosten van het huren van een bus, de autokosten én de huur van de accommodatie. Het eten en programma vallen wel in het forfait.

Meer informatie over de WKR?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Zo haal je meer uit het nieuwe werken

1) Wanneer werk je niet

Onderzoek door TNO geeft aan dat mensen die regelmatig thuis of telewerken vaker in de knel komen met hun tijd. Van belang is om prioriteiten te stellen, voor jezelf doelen formuleren en die te delen met collega’s en familie zodat zij je kunnen herinneren aan je eigen beloftes.

2) Wat is je bioritme

Niet voor iedereen is de biologische klok gelijk. Noteer voor jezelf wanneer je je goed kan concentreren, wanneer je je fit voelt. Vertaal dit naar de praktijk. Plan daarop je afspraken of plan een moment dat je onbereikbaar bent omdat je geconcentreerd wilt werken.

3) Waar werk je het best

Kijk per dag in je agenda wat je gaat doen en wat daarvoor de beste plek is. Het is van belang verder te denken dan je kantoor. Echt werken gebeurt vaak niet op kantoor. Mensen voelen zich op kantoor soms te veel gestoord om zich langere tijd op iets te kunnen concentreren.

4) Waar wordt je blij van

Bedenk waar je blij van word, wat je in je werk wilt bereiken. Als je weet wat je wilt kun je makkelijker keuzes maken en energie stoppen in werkzaamheden die je iets opleveren.

5) Hoeveel structuur heb je nodig

Bedenk hoe groot je behoefte is aan structuur. Bedenk hoe je opnieuw duidelijkheid kan scheppen door bv op een vaste dag met collega’s af te stemmen om op kantoor te zijn. Stem me tje leidinggevend af hoe je ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

6) Hoe houd je contact

Minder op kantoor zijn betekent dat je collega’s minder ziet. Juist op de werkvloer prikkel je elkaar. Belangrijk is om af te spreken hoe je contact houd.

7) Experimenteer

Doe eens iets op een moment dat je het normaal niet doet. Voel je je daarna schuldig, dat is prima daarmee kom je buiten je comfort zone.

Bron: Saskia Langenberg, Je nieuwe werkleven